Jobbet "assisterende afdelingssygeplejersker med talent for ledelse" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Vi er en spændende ortopædkirurgisk klinik, med mange unge patienter. Vi yder sygepleje til patienter indenfor højtspecialiserede områder i ortopædkirurgien, såsom tumor, - ryg,- traume,- hånd og alloplastikkirurgi, herudover har vi 6 semi-intensive senge. 
 
Vi er i gang med at nytænke vores sygeplejefaglige organisering, så den understøtter ledelse og udvikling af sygeplejen bedst muligt. Derfor søger vi 2 assisterende afdelingssygeplejersker, hvoraf den ene stilling er et 1 års-vikariat. Stillingerne er på 32 - 37 timer/uge, med weekendvagt hver 6. weekend med start 1. juni 2019 eller hurtigst muligt. 

Du / I skal indgå i en ny ledelsesstruktur i tæt samarbejde med afdelingssygeplejersken, hvor I skal have fokus på etablering/fastholdelse af de bedste patientforløb og optimale arbejdsgange i pleje og behandling samt skabe synlige strukturer for både patient/pårørende og personale. Du skal kunne bidrage til fastholdelse og rekruttering af plejepersonale. Klinikken har et højt flow af patienter, så struktur er vigtigt. 
Du er en fagligt dygtig sygeplejerske med lyst og talent for ledelse og dermed forstår at drift og udvikling er tæt forbundet til glæde for patienterne og arbejdsmiljøet for personalet. Herudover er det vigtigt, at du har lyst til at være tæt på klinikken.  
 
Som assisterende afdelingssygeplejerske indgår du i et vigtigt og inspirerende samarbejde som sparringspartner og i et tæt samarbejde med vagtplanlæggeren samt klinisk sygeplejespecialist. Vi skal samarbejde, så det er tydeligt, hvad der er fokus på samt hvilke indsatser der skal til, så vi i fællesskab med personalet kommer i mål som klinik.  
 
Sammen får og udvikler vi de gode ideer også i et tæt tværfagligt samarbejde med klinikledelsen og de sektionsansvarlige overlæger og andre væsentlige samarbejdspartnere. Vi har en velfungerende prægraduat studieunit men ønsker yderligere fokus på den postgraduate kompetenceudvikling.   
Vi prioriterer desuden det tværsektorielle samarbejde højt.   
 
Ortopædkirurgisk sengeafsnit er i udvikling omkring den sygeplejefaglige organisering. Du bliver en del af et team bestående af en afdelingssygeplejerske og to assisterende afdelingssygeplejersker. Derudover vil du skulle samarbejde med vores kliniske sygeplejespecialist og kliniske underviser. 
Vi flytter til Rigshospitalets Nordfløj et nyt og moderne sengeafsnit til januar 2020.  
 
Du har: 
 • Gennemslagskraft og troværdighed. Du kan skabe struktur og prioritere i en uforudsigelig og travl hverdag  
 • Kompetencerne til at udvikle og være garant for det ledelsesmæssige fokus, for at optimere den daglige drift af afsnittet i samarbejde med vagtplanlægger og rollen som ansvarshavende sygeplejerske i en travl hverdag  
 • Eventuelt en lederuddannelse eller erfaring som ansvarshavende sygeplejerske, vagtplanlægger og/eller erfaring fra lignende stilling  
 • Relevante kurser/ uddannelser indenfor sygepleje til kirurgiske patienter/ ortopædkirurgiske patienter, som er vores kerneopgave  
 • Evnen til at favne personalet med faglig ledelse, nærvær, rummelighed og kollegialitet  
 • Viden om og erfaring med at sikre smidige overgange for patienterne, ved at sikre det gode patientforløb med tidlig fokus på videre forløb 
 • Kompetencerne til at sikre koordinering af støttende funktioner såsom hjemmepleje, socialsygeplejersker etc.  
 • Evnen til kontinuerligt at optimere interne arbejdsgange med formålet at værne om patientsikkerhed, kvalitet, arbejdsmiljø og flow af patienter.  
 • Flair og nysgerrighed til at bruge data til at forbedre patientforløb og ledelsespraksis   
Ortopædkirurgisk sengeafsnit 
Vi behandler og yder sygepleje til patienter fra hovedsagelig Øst Danmark, Færøerne og Grønland indenfor højtspecialiserede områder i ortopædkirurgien. Vi lægger stor vægt på høj faglig kvalitet og udvikling af sygepleje til den ortopædkirurgiske patient. 
 
Vi har 5 sektioner bestående af: 
 • Tumorsektion, patienter med tumorer i knogler og/eller bløddele 
 • Rygsektionen, specialiseret rygkirurgi samt patienter med rygfrakturer og tumorer med/uden rygmarvsskade 
 • Traumesektionen, multitraumatiserede patienter fra hele Østdanmark 
 • Alloplastik sektionen, patienter med komplekse problemstillinger i forhold til infektion i eller flergangs revidering af hofte-og  knæalloplastik 
 • Håndkirurgi og Børneortopædi – børnene er indlagt på Børne-Ungeklinikken i JulianeMarieCentret 
Herudover har vi 
Semi-intensiv, komplekse, svært syge ortopædkirurgiske patienter, der er hæmodynamisk eller respiratorisk ustabile med behov for øget monitorering. 
 
Afsnittet består af 48 senge, hvoraf de 6 er semiintensive senge. 
 
Yderligere oplysninger  
Du er meget velkommen til at kontakte oversygeplejerske Henriette P. Pedersen på tlf. 51 63 76 78 eller afdelingssygeplejerske Line H. Knudstrup på tlf. 35 45 87 96, såfremt du ønsker en uforpligtende rundvisning / samtale eller hvis du har spørgsmål til stillingen. 
 
Stillingsbeskrivelse kan rekvireres ved henvendelse til ovenstående. 
 
Du kan også  læse mere om Ortopædkirurgisk Klinik på vores hjemmeside: Ortopædkirurgisk klinik 
 
Løn og ansættelsesforhold  
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.  
 
Ansøgningsfrist  
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, CV mm. senest fredag den 26. april kl. 08.00.
 
Samtaler afholdes mandag den 29. april 2019.  
 
Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.