Jobbet "Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk klinik søger klinisk sygeplejespecialist" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Vil du gerne være en del af en meningsfuld og spændende udvikling af sygeplejen og være med til at gøre en forskel for vores mange patienter? 
 
Som klinisk sygeplejespecialist i Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk klinik får du både et tæt samarbejde med klinikkens mange sygeplejersker i afsnittene, den samlede leder- og stabsgruppe i klinikken samt en bred vifte af tværfaglige samarbejdspartnere både inden og uden for specialet - nationalt og internationalt – som alle brænder for patientgruppen og den fortsatte udvikling af vores fag.  
 
Dit ansvar bliver at hjælpe med at føre klinikkens strategi for forskning og udvikling i sygeplejen videre til næste niveau. 
 
Du skal hjælpe med at videreføre de mange igangværende aktiviteter samt understøttende og selvstændige forsknings- og udviklingsarbejde patientnært sammen med klinikkens mange dedikerede og kompetente sygeplejersker og lederteam.  
 
Som klinisk sygeplejespecialist vil du indgå i klinikkens samlede stabsfunktion med reference til oversygeplejersken.  
 
I Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk klinik arbejder vi alle med afsæt i klinikkens sygeplejefaglige forsknings- og udviklingsstrategi mhp. at fremme evidensbaseringen af den højt specialiserede sygepleje. I klinikken arbejder vi målrettet med synergien mellem det præ-postgraduate område.  
 
Din profil: 
 • Tydelig og ambitiøs sygeplejefaglig profil  
 • Indblik i kirurgien samt den højt specialiseret sygepleje, specialeerfaring og kendskab til den Øre-næse-halskirurgiske sygepleje og patientforløb er ønskelig 
 • Cand. Cur./ Cand. Scient. eller anden relevant kandidatuddannelse 
 • Forskningserfaring og kompetencer inden for såvel de kvalitative og kvantitative forskningsmetoder    
 • Erfaring med undervisning og vejledning på postgraduat niveau  
 • Besidder godt overblik, gode samarbejdsevner  
 • Endvidere gode formidlingsevner, skriftlig som mundtlig på dansk og engelsk    
 • Erfaring med at initiere, varetage og implementere udviklings- og forskningsaktiviteter relateret til det postgraduate område 
Vi tilbyder:  
 • En stilling i en klinik, hvor den sygeplejefaglige forskning og udvikling af den kliniske sygepleje vægtes meget højt  
 • Et dedikeret og kompetent lederteam og stab, der sammen har sikret en stor faglig udvikling af den kliniske sygepleje igennem mange år.  
 • Et inspirerende og dynamisk arbejdsmiljø med mange karriereveje samt faglige og tværfaglige udviklingsmuligheder  
 • En individuel tilrettelagt introduktion til funktionen og patientforløbene i klinikken 
 • 1-årigt vikariat med mulighed for fastansættelse med 37 timer og tiltrædelse efter aftale 
Lidt om klinikken: 
Øre-næse halskirurgisk og Audiologisk klinik har to sengeafsnit og to ambulatorier på henholdsvis Gentofte Hospital og Rigshospitalet. Klinikken behandler elektive og akutte patienter i alle aldre med kirurgiske og medicinske sygdomme i ører, næse, bihuler, mundhule, spytkirtler, svælg, struben og halsens bløddele. Klinikken udfører mange årlige kirurgiske indgreb, ligesom mange patientforløb besidder stor kompleksitet, herunder diagnosticering og behandling af forskellige former for cancer i hovedhalsområdet.  
 
Har du spørgsmål om stillingen er du meget velkommen til at kontakte ledende oversygeplejerske Tine Bloch Jensen på 3545 1244 eller klinisk sygeplejespecialist ph.d.  Birgitta Nordenhof Larsen på tlf. 3545 0988. 
 
Ansøgningsfrist: 20 maj 2019 kl. 12.00