Jobbet "Sygeplejerske til Ortopædkirurgisk Infektionsafsnit" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt
Ortopædkirurgisk Infektionsafsnit M4 søger sygeplejerske til fast stilling. 
 
32-37 timer/ugentlig i skiftende vagter med arbejde hver 3. weekend. Fast aftenvagt eller nattevagt er også en mulighed. Der vil være mulighed for på længere sigt, at få 12 timers vagter hver 6. weekend med en efterfølgende fri-uge. 
Til besættelse per 1.juni 2019, eller efter aftale. 
 
M4 er et ortopædkirurgisk infektionsafsnit, som modtager akutte patienter hele døgnet. 
Vi varetager behandling og pleje af akutte og elektive patienter med infektioner, hovedsageligt relateret til ortopædkirurgiske lidelser. Derudover patienter med frakturer i relation til ledproteser samt patienter til amputation. Patientklientellet er komplekse patienter med behov for såvel akut som planlagt pleje og behandling.  
 
Afsnittet vægter det pædagogiske højt, hvilket blandt andet kommer vores studerende og nyt personale til gavn.  
Personalet består af en homogen gruppe, som lægger vægt på det sociale, et godt samarbejde og en god tone, samt faglig udvikling på et højt niveau. 
 
Vi tilbyder: 
 
• Et ambitiøst introduktionsprogram med løbende kursusdage og faglig vejledning over 10 måneder. Herefter planlægges et individuelt kompetenceprogram og udviklingssamtaler.  
• Tæt daglig vejledning i afsnittet fra fast tilknyttet erfaren sygeplejerske med løbende evalueringssamtaler. Perioden vil være afhængig af dine behov og kompetencer. 
• En afdeling med en del erfarent personale, der løbende har fokus på patientforløb og patienttilfredshed. 
• Faglige udfordringer og sparring med en engageret personalegruppe, der lægger stor vægt på nærvær, samarbejde og professionalisme.  
• Oplæring i varetagelse af intravenøs medicin, kompliceret sårbehandling og instrumentel sygepleje m.m. 
• Et afsnit hvor arbejdsmiljø og humor har en høj prioritet. 
• Et afsnit som er specialister i at rumme og tackle socialt udsatte, som misbrugere, hjemløse m.m. i tæt samarbejde med socialsygeplejersken. 
• Et tværfagligt samarbejde som er i højsæde. 
 
Det vil være en fordel, hvis du 
 
Fagligt: 
 
• Er interesseret i at arbejde med komplekse sygeplejeopgaver af både kirurgisk og medicinsk karakter. 
• Kan indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med afsnittets samarbejdspartnere. 
 
Personligt: 
 
• Er ansvarsbevidst, engageret og motiveret for arbejdet som sygeplejerske. 
• Er fleksibel og har evne til at kunne prioritere. 
• Er åben overfor nytænkning og har lyst til at præge afdelingens udvikling.  
• Er engageret og udviser medansvar for afdelingens faglige og sociale miljø. 
 
Hvis du ønsker yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Rosa Hansen på mobil 24 83 39 57 eller pr. mail Rosa.Hansen@regionh.dk,  
 
Ansøgningsfrist d. 29. april 2019 kl.12.00. 
 
Ansøgere indkaldes løbende.