Jobbet "Afdelingslæge/1. reservelæge søges til Team for ældrepsykiatri i Regionspsykiatrien Midt" er udløbet

Region Midtjylland

Regionspsykiatrien Midt

Søndersøparken 1, 8800 Viborg

Dit næste skridt


Er du speciallæge i psykiatri eller har andet relevant speciale (f.eks. almen medicin), og vil du være med til at gøre en forskel for ældre ambulante patienter i en af landets bedste psykiatriske afdelinger? - Så er du måske vores nye afdelingslæge/1. reservelæge ved Team for Ældrepsykiatri i Regionspsykiatrien Midt.
Du kan blive en del af teamet allerede fra den 1. juli 2019 eller snarest herefter.

Dagens Medicin har i 2018 kåret Regionspsykiatrien Midt som én af landets bedste afdelinger til behandling af skizofreni og depression.

Som vores nye afdelingslæge får du mulighed for at bruge dine faglige kvalifikationer og personlige kompetencer i en afdeling, der er præget af et højt fagligt niveau samt et inkluderende arbejdsmiljø.
Om Klinik for Affektive Lidelser
Team for ældrepsykiatri er organisatorisk forankret i Klinik for Affektive Lidelser. Vi udreder og behandler alle personer over 68 år med psykiatrisk lidelse, samt personer over 18, hvor der er mistanke om demens eller kendt demenslidelse og samtidig psykiatrisk co-morbiditet.
Vores patienter er bosiddende i Viborg, Skive eller Silkeborg Kommune og ses både i ambulatoriet og deres hjem.
Vi er et meget velfungerende team bestående af 3 læger, 6 distriktssygeplejersker samt lægesekretærer. Hovedarbejdsstedet er i Viborg med satellitkontorer i Skive og Silkeborg.
Vi står desuden overfor en spændende fremtid med oprettelse og udvikling af tværfaglige demensudredningsenheder i samarbejde med Geriatri og Neurologi i Hospitalsenheden Midt – noget som du har mulighed for at præge udviklingen af.

Erfaring
Har du ikke meget erfaring fra det ambulante arbejde, er det ikke en hindring for at søge stillingen. Hvis interessen er der, sørger vi for, at du bliver opkvalificeret og løbende klædt på til opgaverne. Der er flere speciallæger og uddannelseslæger i vores affektive team, så du kommer ikke til at sidde alene med opgaverne.
Samarbejde og sparring
Generelt er der et solidt sammenhold – både i teamet og Regionspsykiatrien Midt – hvor vi hjælper hinanden. Lægegruppen i Regionspsykiatrien Midt består af en stor stabil kerne med lille udskiftning. Du har derfor gode muligheder for sparring med de erfarne, engagerede og meget hjælpsomme kolleger i RP Midt.

Arbejdstid:
Stillingen er vagtbærende i det omfang vi nu behøver. Der er p.t. en vagtforpligtelse som bagvagt i et 18-skiftet vagtrul, men du vil ved behov have mulighed for at blive fritaget for vagtforpligtelsen. Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer/uge, men der kan også ved behov være mulighed for at aftale deltid.


Dine ansvarsområder bliver bl.a.:
 • Diagnostik og behandling af patienter indenfor alle teamets diagnosegrupper.
 • Kompetenceudvikling af øvrige afsnit i psykiatrien vedr. dit kompetencefelt.
 • Medansvarlig for den faglige og kvalitetsmæssige udvikling i klinikken.
 • Supervisere og undervise personalet og rådgive eksterne samarbejdspartnere.
 • Samarbejde med neurologien og geriatrien i forhold til at udvikle det kommende udrednings- og behandlingstilbud til patienter med Demens jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger til organisering af udrednings- og behandlingsenheder for demens.
Vi søger en kollega, som er speciallæge i psykiatri eller almen medicin. Derudover vil det være en fordel, hvis du har:
 • En bred psykiatrisk uddannelse eller erfaring fra almen praksis.
 • Psykoterapeutisk erfaring.
 • Undervisningsmæssig erfaring.
 • Interesse for/erfaring med forskning /deltagelse i et videnskabeligt miljø.
 • Gode samarbejdsevner og gode kommunikative egenskaber.
 • Erfaring fra demensområdet og ældrepsykiatri.
Er du interesseret, så tilbyder vi:
 • En attraktiv arbejdsplads med byens bedste udsigt over Viborg-søerne samt naturskønne omgivelser i Skive og det moderne psykiatriens hus i Silkeborg.
 • Mulighed for både faglig og personlig udvikling i jobbet, herunder efteruddannelse.
 • Mulighed for igangsættelse af forskningsprojekter.
 • Godt samarbejdsklima som er præget af en ligeværdig og humoristisk omgangstone
 • og så selvfølgelig muligheden for at gøre en forskel for sårbare patienter i Viborg, Skive og Silkeborg kommune.

Vil du vide mere?
Har du lyst til at høre mere om afdelingen og jobbet, er du meget velkommen til at kontakte afdelingslæge Annemarie Eie Hjort, tlf. 78474285 eller på mail annemhjo@rm.dk
eller
overlæge Sanne Vendelbo Hovgesen på tlf. 7847 4244 eller på mail: Sanne.Hovgesen@ps.rm.dk

Du kan finde mere information om Regionspsykiatrien Midt på vores hjemmeside.

Hvis stillingen lyder som noget for dig, så send en ansøgning via linket med dokumentation for uddannelse, autorisation samt tidligere beskæftigelse, herunder CV, der skal være opdelt i henhold til de 7 lægeroller.

Ansøgningsfristen er 10/6 2019 og vi forventer at holde ansættelsessamtaler i løbet af juni måned.
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem Region Midtjylland og Foreningen af Speciallæger. Stillingen er omfattet af Ny løn.Om Regionspsykiatrien Midt
Regionspsykiatrien Midt har ansvaret for både den stationære og ambulante psykiatriske behandling af voksne (18+) patienter i Viborg, Skive og Silkeborg kommuner.

Afdelingen har et samlet budget på ca. 290 mio. kr. og ca. 550 ansatte.

Pr. 1. maj 2018 er afdelingen normeret til 115 sengepladser fordelt på:

Sengeafsnit for affektive lidelser A1 (12 pladser), inkl. et Team for ECT
Sengeafsnit for affektive lidelser A2 (11 pladser)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P0 (14 pladser+ 4 lavintensive senge)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P2 (14 pladser)
Sengeafsnit for intensiv behandling og observation M1 (14 pladser)
Sengeafsnit for særlige pladser S1 (14 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R2 (12 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R1 (20 pladser fordelt på 2 etager, heraf én etage med rehab-pt).


Desuden har afdelingen en række ambulante klinikfunktioner fordelt i både Viborg, Silkeborg og Skive.

Klinik for intensiv ambulant behandling
Team for OCD og angstlidelser
Klinik for affektive lidelser
Team For affektive lidelser
Team for ældrepsykiatri
Klinik for psykotiske lidelser:
Team for vurdering og udredning
Team for psykotiske lidelser
Team for ADHD
Team for nyopdaget skizofreni
Team for patienter med misbrug og patienter med dom
Klinik for retspsykiatri

De ambulante funktioner i Silkeborg er organiseret i et samarbejde med Silkeborg Kommune i Psykiatriens Hus, som omfatter: Psykoseteam, affektivt team, døgndækkende hjemmebehandlerteam, akutte døgnpladser, ADHD- og rusmiddelteam, team for personlighedsforstyrrelser, OCD og angstteam og udredningsteam.

Endelig er PCV (Psykiatrien Centrale Visitation) i Silkeborg ledelsesmæssigt en del af Regionspsykiatrien Midt.

Afdelingen har klassificerede U-stillinger, som I-stillinger og H-stillinger i speciallægeuddannelsen. Endvidere som AP-læger, basislæger, neurologer, akutlæger og medicinstuderende. Desuden varetages undervisning af specialpsykologer.

Afdelingen har elektronisk patientjournal med både journal- og medicinmodul. Kliniske instrukser, retningslinjer og vejledninger er tilgængelige i en internet-baseret dokumentsamling (e-Dok).

Få et indtryk af afdelingens Viborg-del gennem 10 små reportager i TV-MIDTVESTs udsendelsesrække Søndersøparken 1, sendt i efteråret 2014: http://www.tvmidtvest.dk/ (indtast i søgefeltet på denne side Søndersøparken 1)

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale