Jobbet "UDDANNELSESSTILLINGER - SPECIALUDDANNELSEN I ANÆSTESIOLOGISK SYGEPLEJE PÅ FYN" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 5, Penthouse 2. sal, 5000 Odense C

Dit næste skridt
 
Ønsker du være blandt de dygtige kliniske sygeplejersker, med bred kompetence profil og stor selvstændighed - så er specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje lige noget for dig. 
1. september 2019 er der ledige uddannelsesstillinger for sygeplejersker, der ønsker specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje på Fyn. 
 
Uddannelsesstillingerne er fordelt med følgende hoveduddannelsessteder:  
OUH Odense Universitetshospital og OUH Svendborg Sygehus. 
 
Specialuddannelsen er en formaliseret uddannelse, i regi af Specialuddannelsesrådet for sygeplejersker i anæstesiologisksygepleje og er koordineret på landsplan med en national uddannelsesordning og et nationalt klinisk uddannelsesprogram Specialuddannelsen består af 24 måneders uddannelse i klinisk praksis samt en teoretisk del der afsluttes med en skriftlig prøve.  
Den kliniske praksis afsluttes med en skriftlig opgave, omhandlende klinisk anæstesiologisk sygefaglig problemstilling indenfor anæstesisygeplejerskens funktions-og ansvarsområde. 
 
Ansøgere, der netop har afsluttet specialuddannelsen i intensiv sygepleje, kan ikke påregne ansættelse i uddannelsesstilling til specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje. 
 
Adgangsbetingelser til uddannelsesstilling: 
1. Bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på bachelor niveau eller eksamen i sygepleje   
    suppleret med videnskabsteori og -metode på diplom niveau. 
2. Dansk autorisation som sygeplejerske 
3. Bred klinisk erfaring svarende til minimum 2 års fuldtidsansættelse fra fortrinsvis akutte, somatiske 
    områder med komplekse patientforløb
 
Specialuddannelsens struktur: 
 • Den samlede uddannelsesforløb er 24 måneder og tilrettelægges som 4 kliniske perioder af 6 måneders varighed 
 • I uddannelsesforløbet er der rotation mellem de forskellige anæstesiologiske specialer. I 3 og 4 kliniske periode er der planlagt 6 uger på et opvågningsafsnit samt 6 uger på et andet sygehus. (transportudgifter afholdes af kursisten). 
 • I hele uddannelsesforløbet er der tilknyttet en uddannelsesansvarlig anæstesisygeplejerske samt kliniske vejledere og kursisten modtager løbende evaluering, supervision, vejledning, og undervisning i klinisk praksis (172 timer),  
 • I uddannelsesforløbet afholdes der refleksionstimer, simulationstræning og kompetence vurdering (fokuserede praksisbeskrivelser, kompetence kort og N-ANTS) 
 • Formaliseret teoriundervisningen ca. 200 timer afsluttes med en skriftlig landsprøve som bedømmes efter 7-trinsskalaen. Undervisningen foregår på nuværende tidspunkt på Odense Universitetshospital. 
 • Den kliniske praksis afsluttes med en skriftlig klinisk anæstesiologisk sygefaglig problemstilling som bedømmes efter 7-trinsskalaen 
 • I uddannelsen er der gensidige forventnings- uddannelses- og evalueringssamtaler i de 4 kliniske perioder
   
Vi tilbyder:  
 • Et formaliseret Nationalt uddannelsesforløb med løbende supervision, vejledning, undervisning, refleksion, simulationstræning og kompetence vurdering 
 • Et spændende, udviklende og udfordrende uddannelsesforløb med en afvekslende arbejdsdag. 
 • Konstant faglig udvikling og personlig dygtiggørelse. 
 • Mulighed for at koncentrere sig om én patient ad gangen.  
 • Tæt fagligt  / tværfagligt teamsamarbejde omkring patienten. 
 • Mange jobmuligheder efter endt uddannelse. 
 
Vi forventer at du: 
 • Er indstillet på et struktureret uddannelsesforløb med læringsmål, evalueringer, og kompetencevurdering 
 • Er indstillet på et uddannelsesforløb med en del teoretisk læsning, undervisning og refleksionstimer, hjemmeopgaver, simulationstræning og prøver  
 • Udviser kliniske færdigheder på kompetent måde 
 • Er uddannelsesparat, engageret og klar til at tage medansvar for egen uddannelse 
 • Er robust, fysisk og psykisk stærk  
 • Evner hurtig omstilling 
 • Evner at skabe en god patientkontakt på kort tid 
 • Udviser kollegialt engagement og er en positiv og dynamisk samarbejdspartner 
 
Har du spørgsmål om uddannelsesstillingerne kan du kontakte: 
Klinisk Uddannelseskoordinator Lene Toftager, Afdeling V, OUH Odense Universitetshospital, 
telefon 6541 3415. 
 
Uddannelsesansvarlig Anæstesisygeplejerske Gro Kjær, Afdeling V, OUH Svendborg Sygehus,  
telefon 2138 0535. 
Du kan læse mere om specialuddannelsen i bekendtgørelsen af maj 2017 på: 
https:// www.rsyd.dk/wm492706     
 
I ansøgningen SKAL angives hvilket sygehus, der ønskes som hoveduddannelsessted. 
Børneattest skal indhentes i forbindelse med ansættelsen. 
 
Ansøgere skal påregne, at dele af den kliniske praksis vil foregå på andre fynske sygehuse/sygehusenheder. 
 
Hvis du ønsker at høre mere om uddannelsen, vil der blive afholdt informationsmøde på 
hver matrikel: 
 
OUH Odense Universitetshospital 
Den 09/05 kl. 16.00 – 18.00 
Sted: Simulationscentret. Odense Universitetshospital, indgang 50  
 
OUH Svendborg 
Den02/05. kl. 15.00 –16.00 
Sted: Atrium1. Indgang 85, 3 sal – tilmelding nødvendig til Gro Kjær senest den. 28/04 
 
Ved informationsmøderne vil der være klinisk vejleder, anæstesikursist, og uddannelsesansvarlig anæstesisygeplejerske, så her kan du få flere oplysninger om specialuddannelsen.  
 
Det vil være muligt at have en følgedag i et anæstesiafsnit i afdeling V. Dette aftales nærmere med det enkelte uddannelsessted. 
 
Bemærk at ansøgningsfristen er den 19.05.19  
Vi glæder os til at høre fra dig.