Jobbet "Sygeplejersker, der ønsker at kombinere klinisk arbejde med udviklingsarbejdet søges til Afdeling for Psykoser, sengeafsnit 8, AUH Psykiatrien 37 timers ansættelse Fastansættelse den 1. juni 2019 - gerne tidligere" er udløbet

Region Midtjylland

AFP Sengeafsnit 8

Palle Juul Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Sygeplejersker, der ønsker at kombinere klinisk arbejde med udviklingsarbejdet søges til Afdeling for Psykoser, sengeafsnit 8, AUH Psykiatrien
37 timers ansættelse
Fastansættelse den 1. juni 2019 - gerne tidligere

I forbindelse med at hospitalspsykiatrien bliver opnormeret mangler sengeafsnit S8 sygeplejersker. Afsnittet har en diagnosebaseret visitation, hvilket gør, at vores primære fokus er behandling til patienter med psykotiske lidelser. 
Vi planlægger at ansætte sygeplejersker, der har et ønske om at arbejde med en kombination af det kliniske arbejde i vores hverdag samt udviklingsarbejdet. 
Alle faggrupper arbejder med de mange facetter i forbindelse med kontinuerlig at reducere antallet af tvangsforanstaltninger, og de seneste opgørelser over brugen af tvangsforanstaltninger viser da også, at vores mange indsatsområder reducerer brugen af tvang. Vi ønsker at fastholde vores fokus på dette arbejde, hvorfor vi vælger at opslå denne stilling det kombinere udviklingsarbejdet med det kliniske arbejde i hverdagen.
Vi stræber også efter at ville ansætte en sygeplejerske, der ønsker at integrere det kliniske arbejde med indsatsen omkring misbrug. Patienter med dobbeltdiagnoser fordrer en fokuseret indsats, hvor inddragelse af de eksterne samarbejdspartnere, i samarbejde med sengeafsnittets to forløbskoordinatorer skal udgøre et centralt omdrejningspunkt. Dette kræver, at der kommer merviden til sengeafsnittet, hvilket vi håber der kan tilføres via en kombineret stilling.                 
     
Vi kan vi tilbyde en arbejdsplads med;

- god introduktion til afsnittenes arbejde og kultur, hvor monofaglig mentorordning udgør en
  væsentlig del
- erfarne, velkvalificerede og engagerede kollegaer, hvor der vil skulle refereres til sengeafsnittets
  ledelse, der består af en overlæge og en afdelingssygeplejerske
 - fokus på tværfaglige samarbejde og optimerede patientforløb
- kontinuerlig udvikling af den psykiatriske sygepleje, hvor inddragelse af patienter og pårørende
  er omdrejningspunktet 
- hvor forbedringsmodellen indarbejdes via de ugentlige tavlemøder
- optimering af målrettede tiltag i forbindelse med reducering af tvangsforanstaltninger
 -muligheder for faglige og personlige udfordringer
- kontinuerligt at videreudvikle og sikre arbejdsmiljøet
- interesse og engagement i at udvikle afsnittet.
- faglig sparring og regelmæssig formaliseret supervision


Vi søger nye kollegaer, der;

- har lyst til at arbejde i en stilling, hvor udviklingsarbejdet vil blive prioriteret med minimum 8 timer ugentlig.
- gerne har erfaring, indenfor hospitalsregi, med arbejdet i forbindelse med den akutte
  sygepleje til psykiatriske patienter
- er indstillet på at arbejde hver anden weekend
- har lyst til at arbejde i blandede vagter
- har en proaktiv tilgang og kan arbejde målrettet med afsæt i egen faglighed
- har tålmodighed og engagement i en travl hverdag
- kan rumme modstand og være inspirator og "brobygger" mellem teori og praksis
- vil arbejde målrette med den enkelte patients handlingsplaner og mestringsstrategier
- udviser samarbejdsvilje og fleksibilitet, der tager udgangspunkt i patienternes behov.
- indgår konstruktivt og engageret i opgaveløsninger

 
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst

Yderligere henvendelse kan ske til

Afdelingssygeplejerske Tina Rasmussen på tinrasmu@rm.dk eller 2323 1456

Ansøgningsfrist lørdag den 27. april 2019
Ansættelsessamtale forventes at blive mandag den 29. eller tirsdag den 30. april

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale