Jobbet "Radiograf til Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Viborg" er udløbet

Region Midtjylland

Røntgen og Skanning

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Viborg, søger en radiograf til en fast stilling med ansættelse pr. 1. juli 2019 eller efter aftale.
Stillingen er på 37 timer pr. uge med skiftende vagter.
 
Om stillingen
Om dig
 • Du har autorisation som radiograf eller røntgensygeplejerske
 • Du har lyst til akut vagtarbejde
 • Du har lyst til at arbejde med konventionel røntgen, UL, CT og gennemlysning
 • Erfaring med MR og/eller mammaradiologi ingen hindring
 • Du er god til at samarbejde loyalt og respektfuldt i et tværfagligt miljø
 • Du trives i et fleksibelt miljø med en uformel omgangstone og er god til at tilpasse dig små og store forandringer
 • Du er positiv og bidrager til et godt arbejdsmiljø, der giver arbejdsglæde og overskud
 • Du har lyst til at arbejde et sted, hvor udvikling og kvalitet er i højsædet
 • Du har lyst til at engagere dig i uddannelsen af radiografstuderende
 • Du kan bevare overblikket i travle situationer
 • Du tager ansvar for eget arbejde
 
Vi tilbyder
 • En udfordrende og spændende hverdag, hvor kvalitet og patient er i centrum
 • Et arbejdsfællesskab, der er præget af teamwork og samarbejde
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling
 • Et psykisk og fysisk arbejdsmiljø som prioriteres højt
 • en afdeling i rivende udvikling
 • en individuel møde- og arbejdsplan, som du selv har indflydelse på
 
Arbejdsopgaver
 • deltage i afvikling af undersøgelser
 • deltage i samarbejde omkring det optimale patientforløb
 • deltage i udviklingen og optimering af radiografien samt uddannelse af de radiografstuderende
 Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse her.
 
Om afdelingen
Fremtidens Akuthospital i Viborg, Regionshospitalet Viborg, er akuthospital for borgere i Viborg, Silkeborg og Skive kommuner, i alt 241.000 borgere. Det aktuelle radiologiske akutberedskab (24/7) ligger i afdelingens hovedafsnit i Viborg, hvor også de mere specielle undersøgelser og behandlinger foretages – MR, CT, UL, gennemlysning og røntgen med tilhørende interventioner. I Skive foretages CT- og røntgenundersøgelser.
 
Kræft- o.a. udredningspakker samt elektive undersøgelser fra HE-Midts område og praksis, udføres både i Viborg og i afdelingens afsnit i Skive og i samarbejde med det radiologiske afsnit i Diagnostisk Center i Silkeborg.

Afdelingen er fuldt digitaliseret og arbejder papirløst med fuld integration imellem systemerne inkl. digitalt diktat med talegenkendelse. I Viborg er der allerede fuld digital integration med Midt-EPJ

Relateret til Regionshospitalet Viborgs specialer: Traumatologi, kirurgi, urologi, ortopædi, karkirurgi, mammakirurgi, pædiatri, neurologi, lungemedicin, kardiologi, nefrologi, gastroenterologi, infektionsmedicin, endokrinologi, gynækologi/obstetrik og intensiv terapi samt praksis foretog afdelingen i 2016 130.000 radiologiske undersøgelser og behandlinger (UX- og K-koder) fordelt på konventionelle røntgenundersøgelser, CT-, MR- og UL-skanninger samt interventionelle procedurer.
 
Vi ser os selv som en attraktiv arbejdsplads, hvor der ses muligheder frem for begrænsninger. Et sted, hvor der er mulighed for udvikling, og hvor alle medarbejdere tager del i at skabe en spændende hverdag ved egen og fælles kraft.
 
Hos os er der mulighed for specialisering, oplæring og kompetenceudvikling, når man er kommet grundigt ind i det daglige arbejde i afdelingen.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Skive, Regionshospitalet Silkeborg samt Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Skive og Regionshospitalet Lemvig og har ca. 4.250 ansatte samt et budget på 2,3 mia. kr. årligt.

De fem hospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland fraset universitetshospitalerne.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.
 
Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
 
Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Billeddiagnostisk Afdeling.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen og arbejdsforhold kan fås ved henvendelse til afdelingsradiograf Lise Fynboe på tlf.nr. 2467 6393
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal sendes elektronisk og være os i hænde senest søndag den 19. maj 2019.
 
Ansættelsessamtaler finder sted den 22. maj 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale