Jobbet "Ledende overlæge til Ortopædkirurgisk afdeling på Amager og Hvidovre Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt
Amager og Hvidovre Hospital søger ledende overlæge til Ortopædkirurgisk afdeling – en afdeling med nyskabende strategiske indsatser og forskningsprojekter, mange specialeområder og et godt arbejdsmiljø.  
 
Om jobbet 
Som ledende overlæge er du ansvarlig for – i tæt samarbejde med den ledende oversygeplejerske - at definere rammerne for det sammenhængende patientforløb og en høj behandlingskvalitet.  
 
Du får ansvaret for de overordnede lægefaglige beslutninger samt for den løbende, faglige prioritering af arbejdsopgaver og ressourcer og koblingen til de lokale og regionale strategiske indsatser.  
 
Din faglige indsigt og nysgerrighed skal bidrage til den fortsatte udvikling af et meget aktivt forskningsmiljø både internt i afdelingen og på tværs af hospitalet. En stor del af forskningen har særligt fokus på at forbedre behandlingen og plejen af akutte patienter – både under og efter indlæggelsen. 
 
Det forventes, at du som ledende overlæge sætter ledelsesmæssigt fokus på at styrke samarbejdet på tværs af afdelingens forskellige enheder, hospitalets afdelinger imellem og i samarbejdet med kommunerne.

Desuden ligger der en væsentlig opgave i personaleledelsen i forhold til rekruttering og fastholdelse af dygtige læger, systematisk og fokuseret intern kompetenceudvikling og kontinuerlig styrkelse af fagligheden. 
 
Om Ortopædkirurgisk afdeling 
Ortopædkirurgisk afdeling har en fælles vision: Vi vil være landets førende og mest dynamiske ortopædkirurgiske afdeling med den største patienttilfredshed og den højeste personaletrivsel blandt afdelingens 360 ansatte. 
 
Ortopædkirurgisk afdeling på Hvidovre hospital har i alt 84 sengepladser fordelt på fire afsnit; tre afsnit med i alt 67 akutte senge og et elektivt 5 døgns afsnit med 17 senge. Årligt har ambulatoriet ca. 65.000 konsultationer, og der udføres ca. 8.500 operationer, hvoraf 3.000 er akutte, 2.000 er elektive og 3.500 er sammedagskirurgiske indgreb.  
 
Specialeområderne er hofte- og knæalloplastik, artroskopisk kirurgi, børneortopædkirurgi, fod-ankel kirurgi, håndkirurgi og traumekirurgi i form af hoftefraktur, amputation og sår samt anden akut kirurgi. 
 
Om dig  
Vi forventer, at du har ledelsesværdier, der kontinuerligt styrer mod at sikre patientforløb af høj kvalitet. Og du har fokus på at skabe rammerne for gode udviklings- og læringsmiljøer, der sikrer dette. 
 
Du har ledererfaring og også gerne forskningserfaring. Du evner at levere tydelig ledelse i hele spændet mellem daglig drift og visionær strategisk udvikling af afdelingen. Du kan producere idéer og gennemføre dem. Du kan tage beslutninger og påtage dig ansvaret. Du ved, hvad det vil sige at lykkes gennem andre. Inddragelse, respekt og lydhørhed er en naturlig del af din personprofil. Samtidig er du handlekraftig, når det kræves. 
 
Du er en synlig og nærværende leder, som besidder stærke samarbejdskompetencer, der sikrer et godt og tillidsvækkende dagligt samarbejde med alle faggrupper, specialer, ledere og eksterne aktører. Du kan kommunikere tydeligt. 
 
Som person er du tillidsvækkende, loyal og har faglig stolthed.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til aftalen vedrørende lægelige chefer mellem Foreningen af Speciallæger og Danske Regioner. Dit fysiske arbejdssted bliver Hvidovre Hospital.  
 
Yderligere oplysninger 
Du er velkommen til at hente yderligere oplysninger hos vicedirektør Janne Elsborg Larsen på telefon 25 13 69 91 eller ledende oversygeplejerske Helle Tvedeskov Nielsen på telefon 38 62 23 54 samt på www.hvidovrehospital.dk og www.dethandleromliv.dk Stillingsbeskrivelse kan rekvireres hos chefsekretær Kia Frisenborg på telefon 38 62 17 02 eller e-mail kia.ganderup.frisenborg.01@regionh.dk 
 
Ansøgningsfrist og proces for ansættelse 
Ansøgningsfristen er den 20. maj 2019 kl. 12. Der afholdes 1. ansættelsessamtale den 13. juni 2019 og 2. samtale den 25. juni 2019. Udvalgte ansøgere vil blive bedt om at gennemføre elektronisk personlighedstest efterfulgt af en samtale med en HR-konsulent i uge 25.