Jobbet "Afdelingslæge til Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik i Næstved" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Rådmandsengen 1, 4700 Næstved

Dit næste skridt

 

 

Vi søger en afdelingslæge til vores Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik i Næstved. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. august 2019 eller snarest mulig. 
 
Kompetencer
 • Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri
 • alsidig klinisk erfaring indenfor det børne- og ungdomspsykiatriske speciale 
 • Evne for og erfaring i at arbejde selvstændigt samt i team 
 • Erfaring med vejledning, undervisning, rådgivning og forældresamarbejde 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik, Næstved
 
Klinikken varetager undersøgelse og behandling af børn og unge i alderen 0-17 år med psykiatriske lidelser. Den samlede medarbejdergruppe er opdelt i mindre teams, der arbejder med henholdsvis børne- og ungeområdet.
 
Børneteamet varetager primært udredning og behandling af alle psykiatriske lidelser hos børn mellem 0-13 år. Ungeteamet varetager udredning og behandling af psykiatriske lidelser hos unge mellem 13 og 17 år. Endvidere et ADHD-team, der varetager behandling af hele aldersgruppen.
 
Klinikken arbejder ud fra en biologisk, psykologisk og social forståelsesmodel. I den psykologiske behandling arbejdes ud fra såvel psykodynamisk, mentaliseringsbaseret såvel som kognitiv referenceramme med respekt for og inddragelse af den nyeste teoretiske viden indenfor såvel det samlede psykologiske felt, som det psykiatriske felt. Vi lægger vægt på det tværfaglige samarbejde og dialog, selvstændighed og fleksibilitet vedrørende arbejdstilrettelæggelse.
Klinikken deltager i den præ og postgraduate lægeuddannelse.
 
Læs mere om klinikken her
 
Arbejdsopgaver
 • Undersøgelses- og behandlingsopgaver
 • Lede (og evt. deltage i) tværfaglige konferencer, uddannelse af yngre læger og bidrage til at udvikle det akademiske miljø
 • Medansvarlig for planlægning og koordinering af patientforløb
 • Ansvarlig for vejledning, undervisning og rådgivning af forældre og samarbejdspartnere
Vi tilbyder dig
 • En grundig introduktion
 • En dynamisk arbejdsplads, hvor såvel det lægefaglige som det tværfaglige samarbejde vægtes højt
 • Et miljø med høj faglighed og udvikling hvor der arbejdes ud fra en biologisk, psykologisk og socialpsykiatrisk tilgang
 • Et stimulerende fagligt undervisningsmiljø
 • Tværfaglig supervision af såvel psykoterapi som sagsbehandling
 • Selvstændighed og fleksibilitet vedrørende arbejdstilrettelæggelse samt stor faglig indflydelse i det kliniske arbejde
Løn- og ansættelsesvilkår
 
Løn i henhold til gældende overenskomst. 
Afdelingslægestillingen er vagtfri.
Ansættelsen er betinget af, at der senest ved tiltrædelsen foreligger tilfredsstillende børne- og straffeattest.
 
Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri 
 
Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri dækker hele Region Sjælland. I Regionen bor der ca. 185.000 børn og unge. Afdelingen består af ni kliniske afsnit, og de enkelte afsnit har selvstændig daglig ledelse, der alle refererer til afdelingsledelsen. Der er ca. 300 ansatte. Afdelingsledelsen og ledelsessekretariatet er placeret i Roskilde.
Læs mere om afdelingen her.
 
Yderligere oplysninger
 
Du er meget velkommen til at kontakte afsnitsledelsen ved overlæge Peter Fleng Daniel og afdelingssygeplejerske Dorte Thustrup, 58 53 83 50/58 53 83 10 eller ledende overlæge Jesper Pedersen  51 16 79 99.
 
Ansøgning
 
Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse samt dokumentation på certificeringer i Sundhedsplatformen skal medsendes ansøgningen. Ansøgning fremsendes elektronisk via ’søg jobbet’.
 
Ansøgningsfrist: 14. maj 2019
 

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.