Jobbet "Synskonsulent" er udløbet

Region Nordjylland

Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed

Sofiendalsvej 91, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed søger en synskonsulent på fuld tid pr. 1. september 2019.
 
Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed leverer en række specialiserede ydelser til kommunerne i Nordjylland. Vi tilbyder bistand til borgere med nedsat syn, høreproblemer samt kommunikationsvanskeligheder på grund af nedsat tale-, læse- eller skrivefunktion.
Vi rådgiver pårørende, sagsbehandlere, lærere, pædagoger og andre fagpersoner, der kommer i kontakt med vores målgrupper. Vi leverer der ud over ydelser til VISO og Viso-KaS vedr. døvblindhed og børn med høretab.

Stillingen som synskonsulent:
Det ledige arbejdsområde som synskonsulent indebærer synsfaglig ekspertbistand til voksne med synshandicap. Ud over at være synskonsulent for voksne bliver du tilknyttet teamet, der varetager udredning af voksne med synsproblemer efter erhvervet hjerneskade og hjernerystelse.
 
Arbejdet vil bl.a. omfatte:
• Specialpædagogisk udredning, vejledning og rådgivning
• Kompenserende specialundervisning (mobility-, ADL- og kommunikationsundervisning)
• Afprøvning, tilpasning og undervisning i relation til synskompenserende hjælpemidler
• Undervisning af personalegrupper m.fl.
 
Der er p.t. tilknyttet 12 konsulenter til synsområdet.
 
Ansøgerprofil:
Du har som minimum en grunduddannelse som ergoterapeut. 
Det er desuden en forudsætning, at du har bred erfaring indenfor neurorehabilitering og kognitive dysfunktioner.
Det vil være en fordel, hvis du har synslinjen fra DPU, er videreuddannet inden for det synspædagogiske fagområde fx mobility/ADL-instruktøruddannelsen eller har erfaring med udredning, rådgivning, undervisning, hjælpemiddelafprøvning osv. fra tidligere ansættelse på området.
 
Du skal være villig til at indgå i nødvendig og omfattende videreuddannelse. Uddannelsen indenfor det synsfaglige felt starter 9. september 2019 i København.
 
Udover at være en god kollega, vil vi gerne have en person som kan lide at tage aktiv del i udviklingen af Instituttet og ikke mindst sit eget job. Du skal have lyst og evne til at indgå i et tværfagligt samarbejde såvel internt som eksternt og kunne arbejde selvstændigt og med højt fagligt ambitionsniveau. Vi forventer, at du har gode formuleringsevner både mundtligt og skriftligt og har nemt ved at sætte dig ind i nye IT-systemer. Du har kørekort til bil.
 
Vi tilbyder til gengæld en arbejdsplads med højt til loftet, stor medbestemmelse og selvstændigt ansvar i forhold til egen udvikling og tilrettelæggelsen af arbejdet
 
Yderligere oplysninger vedrørende stillingen kan fås telefonisk ved
Afdelingsleder Peter Pedersen 9764 7035
Afdelingsleder Anne-Mette Flinch 9764 7002

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 18. juni 2019 mellem kl. 8 - 14