Jobbet "Ergoterapeut til Psykiatrisk Center Glostrup" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Brøndbyøstervej 160, 2605 Brøndby

Dit næste skridt
Psykiatrisk Center Glostrup søger pr 1. august 2019 en ergoterapeut til en fast stilling på 34 timer ugentligt. Ansættelsesstedet er på Brøndbyøstervej matriklen, hvor du vil blive tilknyttet 2 afsnit: Et intensivt afsnit og vores retspsykiatriske afsnit.  
 
Som ergoterapeut vil du blive en del af terapienheden som består af:  
En ledende terapeut, en afdelingsergoterapeut og klinisk underviser i ergoterapi, 10 ergoterapeuter, en klinisk underviser i fysioterapi samt 6 fysioterapeuter. Ergoterapeuter og fysioterapeuter arbejder tæt sammen omkring afholdelse af såvel fælles hold som aktiviteter i afsnittene.  
 
Det retspsykiatriske afsnit 802 har plads til 11 patienter, der næsten alle har en psykiatrisk lidelse. Alle patienter på afsnittet er indlagt som følge af en retslig foranstaltning - enten som varetægtsfængslet og/eller for at få foretaget en mentalobservation. Det intensive afsnit har plads til 13 patienter med diagnoser indenfor det skizofreniforme og affektive spektrum. Dit arbejde som ergoterapeut på afsnittene vil være at skabe meningsfulde aktiviteter i samarbejde med det øvrige personale og foretage relevant undersøgelse og behandling, såvel individuelt som i gruppe. 
 
Vores ergoterapeutiske arbejdsområde omfatter undersøgelse og funktionsevnebeskrivelse samt individuelle behandlinger og ergoterapeutiske behandlingsgrupper. Vi anvender COPM, AMPS, ASP og Mohost. Grupper på afsnittet er f.eks. Sanseundervisning, Musik og farver og Madlavningsgruppe. 
Fysisk aktivitet er en væsentlig del af behandlingstilbuddet og afholdes i samarbejde med afsnittenes fysioterapeuter. Som ergoterapeut har du en central rolle som en del af tovholdergruppen for anvendelse af sanserummet på afsnittene. 
Vi modtager ergoterapeutstuderende på 4. og 6. semester fra ergoterapeut-uddannelsen på København Professionshøjskole. 
 
Psykiatrisk Center Glostrup har ca. 200 senge fordelt på 13 døgnafsnit. Overordnede indsatsområder på centeret er recovery, brugerinddragelse og nedbringelse af tvang. Dertil har vi i foråret 2018 startet et projekt om medicinnedtrapning til patienter med skizofreni. I efteråret 2018 fik vi etableret sanserum på de fleste afsnit på PC Glostrup og arbejdet med implementeringen af disse er fortsat et fokusområde. 
 
Vi tilbyder en dynamisk og udfordrende dagligdag med gode muligheder for udvikling og faglig sparring. Vi er en gruppe terapeuter med stort engagement, humor og høj faglig bevidsthed. Vi arbejder hen imod at basere vores kliniske arbejde på validerede og evidensbaserede redskaber og metoder. Vores tilbud justeres løbende med henblik på at kunne tilbyde patienterne relevant undersøgelse og behandling af høj kvalitet. 
Der vil være 14 dages introduktion, og man får tildelt en mentor ved ansættelsesstart. 
 
Vi søger en ergoterapeut der:  
  • Er fagligt velfunderet og gerne med erfaring fra psykiatri. 
  • Holder af at motivere til og stå for aktiviteter med en ergoterapeutfaglig vinkel. 
  • Gerne erfaring med ASP og sensorisk baserede interventioner. 
  • Gerne AMPS kalibreret. 
  • Gerne erfaring med Mohost 
  • Kan arbejde såvel struktureret og selvstændigt, som fleksibelt i en omskiftelig hverdag 
  • Er indstillet på at være kontaktergoterapeut for studerende. 
  • Er i stand til at videreformidle ergoterapi til tværfaglige kollegaer. 
 
Løn i henhold til overenskomst mellem Danske regioner og ETF, samt principperne for lokal løndannelse. 
 
Yderligere oplysninger fås hos: 
Ledende terapeut Vibeke Tauber, telefon 24643910, mail vibeke.tauber@regionh.dk 
Afdelingsergoterapeut Henriette Niemann, telefon 38645679, mail: Henriette.Kiirdal.Niemann@regionh.dk 
Ansøgningsfrist: Onsdag d. 29.05.2019 kl. 16.00. Samtaler afholdes i uge 26. 
 
Du kan læse mere om, hvordan det er at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her