Jobbet "Specialområde Autisme i Randers søger faglig velfunderet og erfaren kollega til bostøtteteamet i Provstegade" er udløbet

Region Midtjylland

SAU Provstegade

Provstegade 10 1.sal, 8900 Randers C

Dit næste skridt
Er du interesseret i at arbejde med fokus på at skabe trivsel, udvikling og forandring for voksne mennesker med Autisme? Er du engageret og har du en opdateret autismefaglighed? Så er det måske dig vi søger.

Provstegade i Randers er en del af Specialområde Autisme, som er Region Midtjyllands specialiserede tilbud til voksne med autisme. Vores kerneopgave er at tilbyde og videreudvikle de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme

Om bostøtteteamet:
Provstegade er en arbejdsplads i udvikling, og der planlægges flere initiativer i det kommende års tid, som forventes at medføre en rivende udvikling på flere områder.
Vi yder bostøtte efter Servicelovens § 85 til cirka 20 borgere, som alle bor i egen bolig og modtager individuel bostøtte i boligen og kollektivt i vores fællestilbud.

Fællestilbuddet er et dynamisk samlingssted for de borgere, der er tilknyttet Specialområde Autisme i Randers. Der tilbydes aftensmad i løbet af ugens hverdage samt søndag, ligesom der arrangeres forskellige aktiviteter i og udenfor huset.

Vi samarbejder dagligt med pårørende, myndigheder og andre relevante samarbejdspartnere omkring borgeren.

Målgruppen er normalbegavede borgere med udfordringer indenfor autismespektret. Diagnosen kan være kombineret med yderligere komorbiditet som for eksempel psykiatriske diagnoser.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være
 • Individuel bostøtte i borgerens hjem, herunder f.eks. ledsagelse, støtte til rengøring og strukturering etc.
 • Aktiviteter, madlavning og understøttelse af den fælles bostøtte i Fællestilbuddet.
 • Samtale og oversættelse af den neurotypiske verdens forståelse.
 • Tilrettelæggelse af den faglige indsats sammen med dit team, tovholderfunktion og koordineringsopgaver i borgersager med særlige komplekse udfordringer.
 • Dokumentation generelt og resultatdokumentation specifikt
Vi forventer, at du
 • Har en faglig uddannelse som pædagog, ergoterapeut eller lignende.
 • Har lyst og energi til at bidrage til udvikling af bostøtteindsatsen.
 • Er engageret og gerne påtager dig individuelle ansvarsområder og opgaver.
 • Har indgående erfaring for at arbejde med autisme og relevant autismefaglig uddannelse.
 • Er selvstændig og robust, idet en del af bostøtten ydes som alene-arbejde.
 • Kan bevare overblik og træffe beslutninger samt arbejde struktureret i projekter, som kræver særlig flair herfor og overblik.
 • Vil bidrage til at skabe og fastholde stabilitet både som kollega og i forhold til indsatsen generelt.
 • Er en teamspiller, som ser en styrke i forskellige fagligheder, og som evner at arbejde struktureret og loyalt sammen med teamet i forhold til de aftaler og strategier, som indgås
Vi tilbyder
 • At blive en del af stærkt fagligt miljø, hvor fokus er på borgeren individuelt og på faglig udvikling af autismeområdet generelt.
 • En arbejdsplads, hvor det psykiske arbejdsmiljø er i fokus med henblik på at sikre optimale arbejdsbetingelser.
 • Et stærkt og specialiseret fagligt miljø, der samarbejder med specialister fra Autismefokus og andre fagpersoner udefra.
 • Mulighed for udvikling og udbygning af autismeviden og erfaring.
 • Løbende vejledning og sags supervision.
 • Et godt kollegaskab, hvor trivsel på arbejdspladsen er i fokus, og hvor vi vil hinanden både personligt og kollegialt.
 • Mulighed for indflydelse og egne ansvarsområder.
Hvis du er blevet nysgerrig på hvem vi er og vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte daglig leder Karina Dam Nielsen på 30 31 88 05. 
Du kan læse mere om Specialområde Autisme på www.sau.rm.dk
 
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og aftale om Ny løn. Ansættelse sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Specialområde Autisme.

Der er tale om en fast stilling 37 timer om ugen med ansættelse hurtigst muligt. Der vil være skiftende arbejdstider i dagtimer og aftentimer alle ugens dage (vi arbejder i et rul hver 4. weekend). Arbejdstidstilrettelæggelse og løn aftales i henhold til gældende overenskomst.
 
Ansøgningsfristen er den 22. maj 2019, og ansættelsessamtaler gennemføres den 24. og 27. maj 2019.
 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale