Jobbet "Specialområde Autisme i Randers søger faglige dygtige kollegaer til Autismeflex" er udløbet

Region Midtjylland

SAU Autismeflex

Provstegade 10, 8900 Randers C

Dit næste skridt
Er du interesseret i at arbejde med en høj grad af faglighed og dokumentation, med fokus på at skabe trivsel, udvikling og forandring for mennesker med autisme?

Autismeflex søger, på grund af borgertilgang, nye kollegaer i faste fuldtidsstillinger snarest muligt.

Autismeflex er en afdeling under Specialområde Autisme, som er Region Midtjyllands tilbud til målgruppen voksne med autisme.Vores kerneopgave er at tilbyde og videreudvikle de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme.

Autismeflex er vores specialiserede og mobile team, som har til huse i administrationen i Randers, men som yder 1:1 bistand i borgerens hjem, der kan ligge med geografisk afstand indenfor regionen.

Målgruppen er normalbegavede borgere med komplekse udfordringer, og en høj grad af kompleksitet i diagnosen indenfor autismespektret. Ofte er diagnosen kombineret med komorbiditet som psykiatriske diagnoser og misbrugsproblematikker, ligesom flere kan have en dom for kriminalitet.
Det vil være en stor fordel, hvis du har viden om spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd eller kommunikativt udfordrende adfærd i kombination med autisme.
Du kan læse mere om Specialområde Autisme og Autismeflex på www.sau.rm.dk

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være
 • individuel bostøtte i borgerens hjem, herunder f.eks. ledsagelse, støtte til rengøring og strukturering etc.
 • kørsel med borgere i minibus.
 • samtale og oversættelse af den neurotypiske verdens forståelse.
 • tilrettelæggelse af den faglige indsats sammen med dit team.
 • telefonvagter.
 • dokumentation generelt og resultatdokumentation specifikt.
Vi forventer, at du   
 • er uddannet pædagog, ergoterapeut eller lignende.
 • har erfaring for at arbejde med autisme.
 • er engageret og gerne påtager dig individuelle ansvarsområder og opgaver.
 • er selvstændig og robust, idet en del af bostøtten ydes i borgerens hjem som alene-arbejde.
 • kan bevare overblik og træffe beslutninger i pressede situationer samt arbejde struktureret.
 • vil bidrage til at skabe og fastholde stabilitet i Autismeflex både som kollega og i forhold til indsatsen generelt.
 • er en teamspiller, som ser en styrke i forskellige fagligheder og som evner at arbejde struktureret og loyalt sammen med teamet i forhold til de aftaler og strategier, som indgås.
 • har kørekort og evt. egen bil til rådighed.
Vi tilbyder
 •  at blive en del af stærkt fagligt miljø, hvor fokus er på borgeren individuelt og på faglig udvikling af autismeområdet generelt.
 • en arbejdsplads, hvor det psykiske arbejdsmiljø er i fokus med henblik på at sikre optimale arbejdsbetingelser.
 • et stærkt og specialiseret fagligt miljø, der samarbejder med specialister fra Autismefokus og andre fagpersoner udefra.
 • mulighed for udvikling og udbygning af autismeviden og erfaring.
 • løbende sags supervision og kollegial faglig sparring.
 • et godt kollegaskab, hvor trivsel på arbejdspladsen er i fokus, og hvor vi vil hinanden både personligt og kollegialt.
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og aftale om Ny løn. Ansættelse sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Specialområde Autisme.

Der er tale om faste stillinger 37 timer om ugen. Der vil være skiftende arbejdstider i dagtimer og aftentimer samt rådighedsvagter til kl. 21.00 alle ugens dage. Arbejdstidstilrettelæggelse og løn aftales i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfristen er den 22. maj og samtaler gennemføres den 24. og 27. maj.
Hvis du vil vide mere om stillingerne er du velkommen til at kontakte daglig leder Karina Dam Nielsen på tlf. nr. 3031 8805.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale