Jobbet "Vikariat - Ø-jordemoder til Ærø " er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Sygehusvejen 18, 5970 Ærøskobing

Dit næste skridt
Der søges en Ø-jordemoder til et vikariat i perioden 1. juli 2019 til 31. december 2019. 
Som Ø-jordemoder på Ærø er man tilknyttet Gyn/Obst afdeling D Odense Universitetshospital Odense/Svendborg. Der er normeret 2 fuldtidsjordemoderstillinger til at dække jordemoderkonsultationer, fødsler og fungere som Ørens barselsklinik. Derudover er der indgået en samarbejdsaftale med Sundhedsplejen på Ærø, hvor jordemødrene på Ærø varetager hjemmebesøget på 4-6 dagen under sundhedsplejerskens ferie. Der er yderligt indgået en aftale om at jordemødrene på Ærø erlægger 20 vagter årligt på fødeafsnittet på Svendborg Sygehus for at opretholde deres kompetencer.  
 
På Ærø er der p.t. 20-30 fødsler om året, hvor ca. 10 kvinder føder hjemme eller på den indrettede hjemmefødestue på Ærøskøbing Sygehus. 
 
Nedenstående kompetencer påkrævet: 
  • Du skal være jordemoderfaglig visionær 
  • Du skal have gode samarbejds- og kommunikationsevner.  
  • Du skal have mod på at løse opgaver selvstændigt og være selvledende 
  • Kendskab til IT og anvendelse heraf  
  • Lyst til at løfte rollen som Ø-jordmoder og til at arbejde i Dø-vagter 
 
Yderlig information 
Er du interesseret i stillingen kontakt da afdelingsjordemoder Lone Sølvsten Kappendrup på telefon 2036 9293. 
 
Løn og ansættelsesforhold 
I Henhold til overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og takstnævn og sundhedskartellet.     
Der indhentes børneattest, idet der som led i ansættelsen, vil være direkte kontakt med børn under 15 år.  
 
Stillingen er omfattet af Ø-aftalen, dvs. at der ydes et særligt tillæg der dækker al rådighedstjeneste, godtgørelse for overarbejde, tjeneste på lørdage, søndage og de uden for søndage faldende helligdage samt for aften- og nattjeneste eller delt tjeneste. Læs mere her: protokollat og tillægsaftale  
  
Ansøgningsfrist  
Frist for ansøgning er torsdag den 23. maj 2019 
 
Samtaler 
Samtaler forventes afholdt onsdag den 29. maj 2019.
 
Ansøgning fremsendes via funktionen ”søg stillingen”.  
Vi glæder os til at høre fra dig.  
 
Få mere at vide om din nye arbejdsplads på www.ouh.dk.