Jobbet "Uddannelseskonsulent/uddannelseskoordinerende læge, Sygehusledelsens Stab, Nykøbing F. Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fjordvej 15, 4800 Nykøbing F

Dit næste skridt

Nykøbing F. Sygehus vil være kendt for at levere og udvikle høj faglighed. Derfor arbejder vi målrettet med uddannelse såvel for studerende som færdiguddannet personale. Vi går i front med at anvende simulationstræning - både træning i skills og i teamtræning i et tæt samarbejde med bl.a CAMES, Rigshospitalet.

For at fastholde og videreudvikle en høj kvalitet på uddannelsesområdet, søger vi en udviklingsorienteret, engageret og ambitiøs uddannelseskonsulent, helst sundhedsprofessionel, gerne læge til at varetage koordination, administration og planlægning af videreuddannelse på tværs af alle sygehusets afdelinger.

Vi søger en uddannelseskonsulent i en halvtidsstilling, hvor 50 % af arbejdstiden anvendes til klinisk arbejde inden dit eget speciale i en af sygehusets kliniske afdelinger. Du refererer til chefen for kvalitet, uddannelse, forskning og sundheds-IT. Du bliver en del af uddannelsesteamet, og samarbejder med simulationsansvarlige og klinisk ansvarlige sygeplejersker, uddannelsesansvarlige overlæger, uddannelseskoordinerende yngre læger, prægraduate kliniske lektorer og afdelingsledelserne fra alle uddannelsesgivende afdelinger på sygehuset samt diverse eksterne samarbejdspartnere.

Opgaver som relaterer sig til den uddannelseskonsulenten

 • Rådgivning og sagsbehandling i forbindelse med videreuddannelse

 • Pædagogisk udvikling af læringsmiljøet i den lægelige videreuddannelse

 • Understøtte udviklingsopgaver i forbindelse med videreuddannelse, særligt i samarbejdet med CAMES, Rigshospitalet

 • Planlægge, administrere og gennemføre sygehusets lægelige uddannelsesaktiviteter i samråd med sygehusledelse, UAO og andre koordinerende på uddannelsesområdet

 • Understøtte sygehusledelsens deltagelse i regionale og nationale aktiviteter i forhold til uddannelse

 • Udvikle og anvende simulationsbaseret kompetenceøgning for læger og tværprofessionel træning

 • Indgå i samarbejde, gerne forskningsorienteret med CAMES omkring opbygning af simulationskapacitet

 • Være tilstede ved inspektorbesøg og følge op på inspektorrapporter

 • Være opsøgende overfor UAO og uddannelsessøgende, bl.a. med henblik på sparring og støtte

Kvalifikationskrav

 • Sygeplejerske eller læge

 • Dokumenteret pædagogisk uddannelse, medicinsk pædagogik, vejlederkurser el. lign.) eller gennemførelse heraf indenfor et år efter tiltrædelse

 • Klinisk vejledning, evaluering af kompetencer og karriere vejledning

 • Erfaring i administration, gerne uddannelsesprogrammer eller planer, kursusplanlægning

 • Erfaring i tilrettelæggelse af undervisning og anvendelse af medicinsk pædagogik

 • Kursus og træning i simulation af procedurer/teamtræning

Personlige egenskaber

 • Konstruktiv og omhyggelig i samarbejde mellem sygehusets afdelinger

 • Løsningsfokuseret tilgang, præget af kreativitet og nytænkning

 • Du inspirerer, igangsætter og fastholder faglig udvikling

 • Fokus på at skabe samspil med patienter, medarbejdere, samarbejdspartnere internt og ekstern på Nykøbing F. Sygehus samt i forhold til Sygehusledelsen

Vi tilbyder

 • Du refererer til chefen for kvalitet, uddannelse, forskning og sundheds-IT

 • En stilling med mulighed for både personlig udvikling og organisatorisk indflydelse

 • Et sygehus med et godt tværfagligt samarbejde

 • Ansættelse vil ske efter relevant overenskomst

Vil du vide mere om Nykøbing F. Sygehus, så se her www.komsydpaa.dk

Samtaler forventes medio juni.

Er du nysgerrig på at høre mere om stillingen eller rekvirere en stilling og funktionsbeskrivelse, så er du meget velkommen til at kontakte

Om Nykøbing F. Sygehus – Sammen skaber vi et stærkt akutsygehus
Fundamentet for Nykøbing F. Sygehus er de tre grundlæggende værdier: Pas på patienten, pas på økonomien og pas på hinanden. Det kommer til udtryk gennem en høj grad af patient – og medarbejderinddragelse. Vores sygehus er kendetegnet ved at gå forrest, når det gælder udvikling af nye organisations – og samarbejdsformer med fokus på spydspidsfunktioner især inden for multisyge og tværsektorielle indsatser. 

Vi er en attraktiv arbejdsplads, der vægter efteruddannelse og faglighed højt, ligesom forskning er en prioriteret del af det tværfaglige samarbejde. Placeret med udsigt over naturskønne Guldborgsund er Nykøbing F. Sygehus det sundhedsfaglige omdrejningspunkt for Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland, både som uddannelsessted, arbejdsplads og som akutsygehus med højeste faglighed og service. Læs mere om Nykøbing F. Sygehus her.