Jobbet "Specialpsykolog til sengeafsnit S2, Psykiatrien" er udløbet

Region Nordjylland

Sengeafsnit S2

Brandevej 5, 9220 Aalborg Øst

Dit næste skridt
Psykiatrien, Klinik Psykiatri Syd, Aalborg Universitetshospital søger specialpsykolog til sengeafsnit S2.
 
Klinik Psykiatri Syd tilbyder en fast stilling på fuld tid som specialpsykolog til sengeafsnit S2, da vores specialpsykolog søgte andre udfordringer i vores ambulante psykiatri.
 
Psykiatrien i Region Nordjylland er i en spændende udvikling med fokus på faglig specialisering og øget ambulant behandling. Kvalitetsudvikling og forskning er centrale elementer ikke mindst på Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien.
 
Klinik Psykiatri Syd er en almenpsykiatrisk klinik med åbne samt intensive sengeafsnit, en psykiatrisk skadestue med modtagelse, retspsykiatri, børne- og ungdomspsykiatri og en omfattende ambulant funktion.
Afdelingerne Akut Psykiatri, Affektive Lidelser, Angst og Personlighedspsykiatri, Børne- og ungdomspsykiatrien samt Retspsykiatrien er samlet på Mølleparkvej i Aalborg, mens Afdeling for Psykoser har til huse på Brandevej i Aalborg Ø. En af klinikkens funktioner har til huse i Brønderslev.
Ved Psykiatrien i Region Nordjylland er der etableret en forskningsenhed, og forskning er et fremadrettet fokusområde i Psykiatrien.
 
Sengeafsnit S2 er organisatorisk placeret i Afdeling for Psykoser i Klinik Psykiatri Syd.
Afsnittets målgruppe er primært patienter i alderen fra 18 - 30 år med psykosesygdomme, indlagt til udredning, behandling og sygepleje.
 
Det faglige miljø:
Faglig kvalitet og kompetenceudvikling prioriteres højt i klinikken.
Der arbejdes miljøterapeutisk med anvendelse af kognitive metoder og med bred tværfaglig inddragelse, hvor den enkelte fagpersons viden og bidrag værdsættes højt i det samlede patientforløb. Desuden er inddragelse af patienten og samarbejde med patienten centralt og behandling og pleje sker med udgangspunkt i patientens behov og tilstand. Desuden arbejdes på at etablere et godt samarbejde med patientens pårørende, samt andre relevante personer omkring patienten. Personalet består af overlæge, læger under uddannelse, specialpsykologkandidat, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, socialrådgiver og lægesekretærer. Der er desuden samarbejde med fysioterapeuter og musikterapeuter.
 
Kliniske arbejdsopgaver er bl.a.:
 • Daglig stuegang og drift af afsnittet (herunder monitorering af symptomatologi og medicineffekt samt stillingtagen til udgang, skærmning etc.)
 • Varetagelse af psykopatologisk diagnostiske udredninger
 • Være gennemgående behandler på afsnittet (have overblik over igangværende patientforløb), superviseret af behandlingsansvarlig overlæge til lægefaglige opgaver (tvang, og medicin)
 • Planlægning og eksekvering af patientforløb
 • Tværfagligt samarbejde med lægerne tilknyttet afdelingen
 • Tværfagligt samarbejde og rådgivning af plejepersonale ift. miljøterapeutiske forløb
 • Tværfaglig samarbejde med interne ambulatorier og kommunale instanser
 • Varetage pårørendesamtaler
 • Kognitive udredninger
 • Psykologisk behandling, herunder støttende terapeutiske samtaler
 • Konferenceledelse
 • Supervisions- og vejledningsopgaver mono- og tværfagligt
 
Der er udover det direkte og selvstændige kliniske udrednings- og behandlingsarbejde mulighed for at:
 • Indgå i udviklingen af udrednings- og behandlingstilbud indenfor psykoseområdet, og bidrage med din viden og kompetencer bredt i organisationen i forbindelse med undervisning og udvikling
 • Benytte de kompetencer, som du har opnået i dit uddannelsesforløb til godkendelse som specialpsykolog
 • Medvirke til driften af specialpsykologuddannelsen (audits, vejledning etc.)
 
Vi forventer, at du:
 • Er specialpsykolog i psykiatri eller i afslutningen af uddannelsesforløb til specialpsykolog har bred klinisk psykiatrifaglig erfaring, gerne kendskab til målgrupperne
 • Har god faglig såvel som personlig gennemslagskraft og mod på at gå nye veje
 • Arbejder selvstændigt og struktureret og samtidig har gode samarbejdsevner
 • Er fleksibel, men samtidig struktureret i arbejdet
 • Bidrager til et godt arbejdsmiljø
 
Vi tilbyder:
 • Et ansvarsfuldt, afvekslende og udviklende job med mange selvstændige og tværfaglige opgaver
 • Inspirerende, engagerede og dygtige kolleger
 • Tilknytning til den samlede psykologgruppe i Psykiatrien med mulighed for at være med til at videreudvikle det psykologfaglige indhold og funktioner
 • Mulighed for faglig udvikling herunder at indgå i afdelingens efteruddannelsestilbud
 • Supervision efter behov
 • En arbejdsplads med opmærksomhed på psykisk arbejdsmiljø og engagement
 
Vi lægger vægt på egenskaber som åbenhed, samarbejdsevne, engagement og lyst til faglig udvikling og nytænkning af fag og organisatoriske forhold og strukturer.
 
Har ovenstående vakt din interesse, eller ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende psykolog Ulrik Falentin Sund, telefonnummer 4023 4368, eller kst. afsnitsledende sygeplejerske Mette Hauerberg Nielsen, telefonnummer 9764 3521.  
 
Du kan læse mere om Psykiatrien og Klinik Psykiatri Syd på hjemmesiden www.psykiatri.rn.dk.
 
Røgfri arbejdstid i Psykiatrien i Region Nordjylland: det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden – hverken inde eller ude.
 
Det er Region Nordjyllands politik, at alle stillinger opslås som fuldtidsstillinger. Såfremt den valgte ansøger ønsker en anden ansættelsesbrøk, kan det aftales.
 
I henhold til Region Nordjyllands politik indhentes straffeattest ved alle nyansættelser.
 
 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst
 
Ansættelse: 1. december 2019 eller snarest derefter
Ansøgningsfrist: 30. maj 2019
Samtalerne forventes afholdt i uge 23