Jobbet "Annoncer Jordemødre til sommerferievikariater, Fødeafsnittet, Kvinde/barn fællesafdeling, Regionshospitalet Randers" er udløbet

Region Midtjylland

Fødeafsnittet

Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ

Dit næste skridt

Jordemødre til Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling,  Fødeafsnittet, Regionshospitalet Randers
På Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, fødeafsnittet søger vi følgende:  
  • To sommerferievikariater fra 1/7 2019 – 30/9 2019
Vi søger jordemødre, der
  • er fleksible og indstillede på at varetage alle slags jordemoderfunktioner indenfor hele jordemoderens kompetenceområde
  • bidrager til det faglige og sociale miljø i afdelingen og er indstillet på en tværfaglig opgaveløsning
  • er positive og engagerede og som kan trives i en travl afdeling  
Fødeafsnittet er en specialafdeling, som betjener ca. 2200 fødende årligt.

Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling udgør sammen med Pædiatrisk Afdeling, ”Kvinde- Barn Center Randers”. I afdelingen har vi tværfagligt fokus på familiernes forløb gennem graviditet, fødsel og barsel. Dette medfører et tæt samarbejde på tværs af faggrupper mellem fødeafsnit, barselafsnit og neonatalafsnit. 

Ansøgningsfrist mandag d. 20. maj 2019 kl. 12.00
Oplysninger om stillingerne fås ved vicechefjordemoder Louise Thorup på tlf. 78 42 10 16 eller chefjordemoder Lone Neumann på tlf. 78 42 11 03.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til Sundhedskartellets overenskomst.

Der skal gøres opmærksom på, at der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

Det er muligt at læse mere om Regionshospitalet Randers på www.regionshospitalet-randers.dk


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale