Jobbet "Fysioterapeut indenfor det thoraxkirurgiske og hjertemedicinske speciale til Rehabiliteringsafdelingen OUH" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense C

Dit næste skridt
Fast stilling som fysioterapeut på 37 timer i Rehabiliteringsafdelingen, Odense Universitetshospital er ledig til besættelse 1. september 2019. 
 
Du ansættes i Rehabiliteringsafdelingen i funktionsområde 2 på Odense matriklen, men der kan forekomme arbejdsopgaver på matriklen i Svendborg.
 
Arbejdet foregår primært på hverdage i tidsrummet kl. 7.30 – 18.00.  
Du vil indgå i et weekendvagtrul samt helligdagsvagter. 
  
Dine arbejdsopgaver 
Dine arbejdsopgaver vil primært være varetagelse af fysioterapi til patienter indlagt på Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afdeling  T og intensiv afdeling VITA, sekundært Hjertemedicinsk afdeling B.  Du indgår i det daglige kliniske arbejde på afdelingerne, hvor der er tæt kontakt mellem de tværfaglige samarbejdspartnere, det vil sige ergoterapeuter, læger og plejepersonale. Opgaverne vil hovedsageligt være vurdering og behandling af indlagte patienter, herunder udarbejdelse af genoptræningsplaner og vurdering af behov for behandlingsredskaber.   Alle opgaver skal løses i perspektivet ”Patienten først – Helhed og ansvar – Højeste faglighed”. 
I weekend- og helligdage vil der være arbejdsopgaver i hele funktionsområdet hvor du vil arbejde på tværs af thoraxkirurgisk, hjertemedicinsk, intensiv, onkologisk, hæmatologisk og pædiatrisk afdeling.  
 
Vi søger en dygtig fysioterapeut der  
 • brænder for at arbejde med det thoraxkirurgiske og hjertemedicinske speciale og gerne har sygehuserfaring 
 • er fagligt velfunderet og gerne har arbejdet med respiratoriske funktionsnedsættelser, herunder vurdering af lungefunktion og brug af CPAP og PEP 
 • er bevidst om sin terapeutiske rolle og kan indgå i et tæt tværfagligt samarbejde omkring den enkelte patient 
 • er ivrig efter at udvikle sin faglighed og at formidle den  
 • trives med en omskiftelig hverdag og kan lide at arbejde selvstændigt 
 • er ansvarlig og fleksibel og kan prioritere sine arbejdsopgaver 
 • kan bevare overblikket og roen i et dynamisk miljø 
 • udviser engagement og stabilitet 
 • tager initiativ og melder sig på banen til diverse opgaver og arbejdsgrupper 
 • bidrager aktivt til det gode fællesskab i gruppen 
 • har en anerkendende og positiv indgangsvinkel til sine arbejdsopgaver, kollegaer og samarbejdspartnere 
Om os  
Rehabiliteringsafdelingen er en selvstændig afdeling med ca. 200 medarbejdere fordelt på 2 matrikler, og med 5 faglige funktionsområder, henholdsvis på OUH i Odense og på OUH Svendborg sygehus.  Vi dækker den terapeutiske intervention inden for stort set alle specialer, for såvel ambulante som indlagte patienter. 
I Rehabiliteringsafdelingen vil du blive en del af en selvfungerende gruppe, BT-gruppen, bestående af 9 fysioterapeuter og 1 ergoterapeut med særlige kompetencer indenfor det hjertemedicinske og thoraxkirurgiske speciale samt intensiv afsnit VITA. Kulturen i gruppen er kendetegnet ved stor ansvarsfølelse, højt fagligt engagement, og lyst til at gøre en forskel i patientforløbene.  
Vi arbejder med en værdi, hvor vi sætter patienten først og det betyder at vi holder vores aftaler med patienten og inddrager patienten i relevante beslutninger.    
Du får et selvstændigt arbejde med høj grad af indflydelse på løbende forbedringer i patientforløbet. Du vil indgå i et team hvor dygtige og engagerede kolleger har fokus på patienten og opgaveløsningen. 
 
Løn- og ansættelsesforhold 
I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet. Der er en prøvetid på 3 måneder, hvis du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark.   
 
Hvis du har spørgsmål  
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte: 
Ledende terapeut Eva Friis Kamelarczyk: eva.friis.kamelarczyk@rsyd.dk . Tlf. 2159 1030 
Fysioterapeut Line Krum Engebjerg: line.krum@rsyd.dk.  Tlf. 2126 2751  
Fysioterapeut Louise Nautrup Larsen: louise.nautrup.larsen@rsyd.dk. Tlf. 3062 9341 
 
Ansøgningsfrist 
 
Bemærk ansøgningsfristen er mandag d. 10. juni 2019  
 
Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag d. 25. juni 2019