Jobbet "Introduktionsstilling i Urologi Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg " er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Finsengade 35, 6700 Esbjerg

Dit næste skridt
Introduktionsstilling er ledig med ansættelse fra 1/9-2019 til 31/8-2020, eller efter nærmere aftale. 
Afdelingen er selvstændig urologisk afdeling. Der er ansat  5 overlæger, 1 afdelingslæge. Desuden stillinger med hoveduddannelsesforløb i sammenhæng med ophold på OUH og SVS, intro-forløb samt 2 KBU forløb. Endvidere suppleres med speciallægekonsulenter ved behov.  
 
Godkendt stillingsnummer (5501-045-35-i-02)  
 
Vi søger en reservelæge, som har interesse for, og ønsker indføring i specialet urologi. Vi forventer aktiv deltagelse i udvikling af afdelingen, og lægger stor vægt på evner for tværfagligt samarbejde. Vi stiler efter hurtig oplæring i både den teoretiske og praktiske basisurologiske dagligdag, og sigter efter at kunne danne et  godt fundament for en senere stilling i hoveduddannelsesfunktion.
 
Afdelingens akutte funktion betjenes i dagtiden (8-15) af Urologisk Afdeling, medens aften/ nat dækkes af Parenkymkirurgisk afdeling, hvorfor langt den største arbejdstid for reservelægen vil forgå i dagtiden (7.45 – 15.30). Enkelte ambulatoriefunktioner kan strække sig til kl. 18,00. Sluttelig lørdags stuegang fra 08.00-16.00 efter nærmere aftale. 
 
Afdelingen har 8 operationsstuer/uge  (både Centraloperationsgang og Dagkirurgisk Center) plus 1 ugentlig stue til robot assisteret kirurgi, et stort ambulatorium med op mod 14 fulde lægebetjente ambulatoriesøjler/uge (10000 besøg/år), hvor reservelægen efter et planlagt introduktionsforløb vil blive oplært i at varetage cystoskopier, ultralydsscanninger,urodynamik, LUTS med mere. Endvidere sammedagskirurgi efter behov.  
 
Afdelingen modtager akutte og elektive patienter for den nordvestlige del af Region Syd.  
 
Vi lægger vægt på at være kendt som et godt uddannelsessted med et hyggeligt arbejdsmiljø præget af gensidig respekt og partnerskab. Vi tilbyder løbende formaliseret undervisning, samt støtte til eksterne kurser, hvor det findes begrundet.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.  
 
Yderligere information om stillingen fås hos konst. ledende overlæge Søren Sørensen Madsen på 79185070.  
 
Stillingen søges elektronisk og ansøgningsfristen er den 31/5-2019.