Jobbet "Introduktionsstilling til anæstesiologi på Herlev Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
Anæstesiologisk Afdeling, Herlev Hospital, har en introduktionsstilling i anæstesiologi ledig pr. 1. september 2019 og 1. november 2019.
 
Der er til stillingen udarbejdet et formaliseret uddannelsesprogram og de første 2½ måned af ansættelsen er vagtfri.  
 
Hvem er vi?  
Anæstesiologisk Afdeling består af COP 1, COP 2, Intensivt afsnit, Opvågning, Dagkirurgisk Afsnit samt Tværfaglig Smertecenter. Desuden har afdelingen en forskningsenhed. Vi yder anæstesi til abdominalkirurgi, urologi, ortopædkirurgi, plastikkirurgi, mammakirurgi, gynækologi og obstetrik. Vi er i alt ca. 75 læger fra introduktionsstilling til overlæger.
 
Vores forventninger til dig:  
  • Du er problemløsende og reflekterende  
  • Du sætter den enkelte patient i centrum præ-, per- og postanæstesiologisk  
  • Du har gode samarbejdsevner og kan arbejde tværfagligt  
Du kommer til at indgå som forvagt på operationsgangen. Anæstesiologisk Afdelings vagthold består af fire læger i tilstedeværelsesvagt (en speciallæge/1. reservelæge på Intensivt Afsnit og en speciallæge (bagvagt)/1. reservelæge, en mellemvagt og en forvagt på Operations- og Anæstesi Afsnittet (COP 1 og COP 2)). Endvidere er der tilstedeværelsesvagt frem til kl. 18 mandag-torsdag.  
 
Vi tilbyder bl.a.:  
  • En arbejdsplads i rivende udvikling med stor variation i hverdagen og med et højt tempo  
  • Høj faglighed, stort engagement og enorm uddannelsesaktivitet  
  • Mulighed for forskning  
Om afdelingen:  
Anæstesiologisk Afdeling har ca. 470 ansatte og har en af Region Hovedstadens største anæstesiafdelinger med varetagelse af både anæstesi- og operationsassistance til såvel akutte som elektive operationer indenfor specialerne gynækologi/obstetrik, ortopædkirurgi, urologi, gastrokirurgi samt plastik- og brystkirurgi. Anæstesiologisk Afdeling har områdeledelse indenfor følgende områder: Centraloperationsafsnittene 1 og 2 (COP 1 og COP 2 inkl. Dagkirurgisk Afsnit), Intensivt Afsnit, Forskningsenheden, Opvågning samt Tværfagligt Smertecenter.
Tværfagligt Smertecenter behandler patienter med kroniske smerter og modtager henvisninger fra andre regioner.  
Anæstesiologisk Afdelings forskningsenhed, der rummer Cochrane Anaesthesia, Critical and Emergency Care Group, samarbejder med eksterne og interne samarbejdspartnere og hjælper unge forskere i gang med forskning.  
Herudover har vi landsfunktion for udredning af malign hypertermi og kolinesterase database.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår:  
Dato for tiltrædelse/forventet ansættelsesstart er 01.09.19 og 01.11.19.  
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for YL, indgået mellem YL og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.  
 
Praktiske oplysninger:  
Har ovenstående vakt din interesse – eller ønsker du at få mere at vide om afsnittet – er du velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig overlæge Helle Thy Østergaard, tlf. 3868 2845 eller overlæge Pernille Agnete Heldager Haderslev, tlf. 3868 2884.  
 
Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion, handicap eller etniske tilhørsforhold til at søge stillingen.  
 
Herlev Hospital er pr. 1. august 2010 røgfrit, og personalet må ikke ryge i arbejdstiden på hospitalets matrikel.  
 
Ansøgningsfrist:
Fredag den 07.06.19 kl. 12:00.  
 
Ansøgningsprocedure:
Ansættelsessamtaler afholdes den 14.06.19. Vi ser frem til at modtage din ansøgning og dit CV, som du skal sende online via linket herunder.