Jobbet "Lægesekretær til Psykiatrisk Akutmodtagelse og Ambulant Akutteam, Vordingborg, Psykiatrien Syd" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Færgegaardsvej 15, 4760 Vordingborg

Dit næste skridt

Lægesekretær til fast stilling på 30 timer eller efter aftale.

Har du lyst til at arbejde med akut psykiatri i et stærkt tværfagligt team, som har fokus på nye udviklingstiltag og det gode ordentlige arbejdsmiljø?

Psykiatrisk Akutmodtagelse er psykiatriens forpost og repræsenterer et spændende og udfordrende speciale. Kompetencer som fleksibilitet og selvstændighed sammen med gå på mod i arbejdsopgaverne er helt essentielle.

Vi har stort fokus på den gode modtagelse af borgerne gennem åbenhed, tilgængelighed og imødekommenhed. Vores faste lægesekretærer er en del af den gode modtagelse og er den første person som borgeren møder ved henvendelse.

Sengeafsnittet har 10 intensive sengepladser og afsnittet er et integreret afsnit. Patienterne er indlagt gennemsnitlig 2 døgn og der er visitationskonference dagligt i forhold til de indlagte patienter. Sammen med PAM er der tilknyttet Ambulant Akutteam, hvilket bliver dækket af PAM`s lægesekretærer.

Lægesekretærerne er ansat i dagvagt/aftenvagt samt at dække lørdag. Arbejdstiderne er fleksible.

Om stillingen

Vi forventer, at du er uddannet lægesekretær – ansøgere uden godkendt lægesekretæruddannelse vil ikke blive indkaldt til samtale.

 

Dine primære opgaver:

 

 • Det er en forudsætning at du har kendskab til Sundhedsplatform.

 • Pam modtager dagligt mange opkald fra patienter, pårørende og samarbejdspartnere. Der er forventning om at lægesekretæren varetager denne opgave på lige fod som sine kolleger

 • Ajourføring af RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitets Projekt – i psykiatrien drejer det sig om diagnoserne depression og skizofreni)

 • Almindelig forefaldende arbejde, såsom datatræk, scanning mm.

 • Afsnitsopgaver i øvrigt

 • Deltage i monofaglige samt tværfaglige møder

Lægesekretæren i Psykiatrien Syd engagerer sig i helheden. Vi arbejder sammen om flere opgaver på tværs af geografierne. Gruppen består af 15 lægesekretærer samt jævnligt sekretærelever.

Psykiatrisk Akutmodtagelse har 2 sekretærer ansat og det vil være dine nærmeste kolleger. Derudover er der sekretærer placeret på de 4 andre sengeafsnit.

 

Det betyder, at du skal:

 • Trives med at dele ansvaret

 • Have lyst til at udvikle dig sammen med gruppen

 • Formå at specialisere dig uden at miste blikket for den fælles opgave

 • Være psykisk robust og foretrække et højt tempo i dagligdagen.

 • Sætte det gode kollegaskab højt.

 

Det er en fordel, hvis du har kendskab til psykiatriens ydelsesregistrering, men det er ikke et krav.

 

 

Oplysninger om stillingen:

Ring til Afdelingssygeplejerske Camilla A.B. Petersen på tlf.: 58 53 70 30 og få en snak.

 

Løn- og ansættelsesforhold:

I.h.t. gældende overenskomst.

 

Kontaktdata:

Bemærk at der indhentes straffeattest på alle kommende medarbejdere i Region Sjælland.

 

Ansøgningsfrist: Mandag d. 27. maj

 

Ansættelsessamtalerne: Forventes afholdt tirsdag d. 28 maj fra om morgen af.

 

 

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.