Jobbet "Endokrinologisk overlæge eller afdelingslæge til Hormon og Hjerteafdelingen (Medicin 2) på Slagelse og Næstved Sygehuse" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Ingemannsvej 30, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

Er du vores nye endokrinolog?

Vi søger en endokrinologisk overlæge eller afdelingslæge, der gerne vil være en del af en af en aktiv, travl og velfungerende endokrinologisk afdeling på Slagelse og Næstved sygehuse.

Vi søger en overlæge som udover bred endokrinologisk ekspertise også har særlig interesse indenfor de områder, hvor afdelingen har funktioner. Det kan fx være interesse indenfor hypofyse sygdomme, hvor afdelingen varetager regionsfunktion i Region Sjælland eller inden for diabetes, thyreoidea sygdomme eller sygdomme i calciummetabolismen. Der vil være mulighed for at deltage i mere specialiserede teams som fx insulinpumpebehandling eller at få egne ansvarsområder indenfor forskellige områder afhængig af interesse. Vi vægter fleksibel arbejdstilrettelæggelse højt fx i form af hjemmearbejdsdage.

Region Sjælland har som den eneste region valgt, at Steno Diabetes Center er decentralt placeret på regionens sygehuse. Det betyder at diabetesbehandlingen er en integreret del af afdelingens drift som varetages i samarbejde med Steno Diabetes Center. Helt lavpraktisk betyder det, at man som læge ser patienter med både diabetes og andre endokrinologiske sygdomme. Den decentrale placering giver gode muligheder for at deltage i både forsknings- og udviklingsprojekter, som kører via Steno Diabetes Center. Hvor man qua samarbejdet vil opleve mulighed for kompetenceudvikling og støtte fra rutinerede projektledere. 

Du vil have hovedarbejdssted i Slagelse, men du vil også skulle varetage ambulante funktioner i Næstved. Dine dagfunktioner vil være indenfor endokrinologi enten i form af stuegang på hormonafdelingen eller i form af ambulatoriefunktion i endokrinologisk ambulatorium. Du vil indgå i det fælles medicinske bagvagtslag, som er døgnvagt med tilstedeværelse på Slagelse Sygehus. Den fælles medicinske bagvagt dækker alle medicinske specialer undtagen kardiologi, og deles med den anden medicinske afdeling (Medicin 1), hvor Medicin 2 dækker 2 vagter pr. uge og Medicin 1 dækker 5 vagter pr. uge. Det betyder at du vil have 1-2 vagter pr. måned. Derudover er der en kardiologisk bagvagt med rådighed fra bolig.  

De endokrinologiske funktioner

Afdelingen har stor ambulant endokrinologisk aktivitet med i alt 14.500 besøg om året. Der er store ambulatorier på både Slagelse og Næstved sygehuse. De endokrinologiske hovedfunktioner som fx diabetes thyreoidea, osteoporose, kalk og andre endokrinologiske sygdomme varetages både i Slagelse og Næstved og vi har egen DXA skanner i Slagelse.

Vi har flere endokrinologiske regionsfunktioner: Primært hypofyse sygdomme og TAO behandling. Regionsfunktionerne varetages kun i Slagelse.

Vi har et endokrinologisk sengeafsnit med 20 senge i Slagelse. Der er aktuelt 5-7 indlæggelser pr dag.

Afdelingen er meget forskningsaktiv indenfor diabetes, hvor vi har en forskningslektor og flere ph.d. studerende.

Vi deltager i hoveduddannelsen i endokrinologi og har hoveduddannelseslæger både i slutningen og starten af deres hoveduddannelsesforløb.

Vi tilbyder

Et udfordrende job på et højt fagligt niveau

Gode muligheder for forskning

Mulighed for at være med til at præge udviklingen i afdelingen

En foranderlig, udfordrende og afvekslende arbejdsdag i et tværfagligt samarbejdsmiljø, hvor åbenhed og respekt for hinanden værdsættes højt

Hjerte og Hormonafdelingen

Vi er en stor afdeling, der rummer specialerne hormonsygdomme (endokrinologi) og hjertesygdomme (kardiologi).

Vi har i alt fem afsnit:

  • Sengeafsnit for hormonsygdomme med 20 senge i Slagelse.

  • To sengeafsnit for hjertesygdomme med i alt 48 senge i Slagelse.

  • Ambulatorium for hjertesygdomme, hvor der er funktion både i Slagelse og Næstved

  • Ambulatorium for hormonsygdomme, hvor der er funktion både i Slagelse og Næstved

  • Enhed for tværfaglig udredning og behandling (Etub) i Næstved

Alle afsnit har egen afsnitsledelse bestående af en afsnitsansvarlig overlæge og en afdelingssygeplejerske, der alle refererer til afdelingsledelsen.

Afdelingen har ca. 270 medarbejdere og et årligt budget på 140 mio. kr.

Udover kerneopgaven med klinisk funktion har afdelingen en stor uddannelsesforpligtelse indenfor alle afdelingens faggrupper. Desuden prioriterer vi forskning højt og afdelingens forskning udvides i disse år, både lægefagligt og sygeplejefagligt.

Slagelse Sygehus er et af Region Sjællands fire akutsygehuse.

Har du lyst til at høre mere om stillingen og de muligheder, der ligger i jobbet, så kontakt ledende overlæge Susette Krohn Therkelsen, 22 32 57 85, skth@regionsjaelland.dk

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave