Jobbet "3 hoveduddannelsesforløb i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2019 Nord" er udløbet

Den Lægelige Videreuddannelse

Skottenborg 26 , 8800 Viborg

Dit næste skridt
3 hoveduddannelsesforløb i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin opslås til besættelse 2. halvår 2019 Nord

Ansøgning om hoveduddannelsesforløb foregår på www.videreuddannelsen.dk, ansøgere, der er formelt kvalificerede på tiltrædelsestidspunktet, opfordres til at søge.

Ansættelsesproceduren vil følge den generelle ansættelsesprocedure for besættelse af hoveduddannelsesforløb, se: www.videreuddannelsen-nord.dk

Ubesatte forløb vil kunne komme i genopslag.

Det anbefales, at du læser hele vejledningen igennem, inden du går igang med at oprette ansøgningen.

Ansøgningen skal være sekretariatet i hænde senest den 17-07-2019 kl. 23.59.

Samtaler afholdes den 15-08-2019, i Viborg. Samtalen vil være struktureret ud fra den faglige profil.

Yderligere information findes på Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside:
www.videreuddannelsen-nord.dk.

Videreuddannelsesregion Nord

Forløb nr. 1
01-10-2019 til 31-03-2022 Aarhus Universitetshospital, Nuklearmedicin og PET
01-04-2022 til 30-09-2022 Efter aftale, Klinisk afd.
01-10-2022 til 30-09-2023 Aalborg Universitetshospital, Nuklearmed. Afd.

Forløb nr. 2
01-10-2019 til 31-03-2022 Hospitalsenhed Midt, Fysiologi
01-04-2022 til 30-09-2022 Efter aftale, Klinisk afd.
01-10-2022 til 30-09-2023 Aarhus Universitetshospital, Nuklearmedicin og PET

Forløb nr. 3
01-10-2019 til 31-03-2022 Aalborg Universitetshospital, Nuklearmed. Afd.
01-04-2022 til 30-09-2022 Efter aftale, Klinisk afd.
01-10-2022 til 30-09-2023 Hospitalsenhed Midt, Fysiologi