Jobbet "Ligger din sygepleje-fremtid i psykiatrien ? Så mangler vi dig som social- og sundhedsassistent på Intensivt afsnit D1, Psykiatrisk Center Amager" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Digevej 110, 2300 København S

Dit næste skridt
Ligger din videre faglige udvikling i psykiatrien? Vil du udvikle dine kompetencer indenfor et felt hvor vi prioritere at have tid til vores primære opgave, vores patienter? Så skal du overveje at blive vores nye kollega på intensivt døgnafsnit D1! 
 
Vi søger nemlig:
En kollega til blandede vagter på 32 timer med weekendvagt hver 2. weekend samt
en kollega til fast nattevagt på 28 timer med weekendvagt hver 2. weekend. Nattevagten kan enten være i 7-7 eller fordelt efter ønske. 
 
Hvem er vi: 
Vi er en personalegruppe bestående af ca. 26 personer i plejen samt læger, psykologer, socialrådgivere, recovery mentor og en afdelingssygeplejerske. Dertil har vi et aktivitetsteam, bestående af pædagog, fysioterapeut og ergoterapeut, som går på tværs af D1 og vores naboafsnit C3.  
Vi arbejder for at nedbringe brugen af tvang samt nedsætte angst og aggressioner og her kommer er vi langt, men vi skal længere! 
Afsnittet består af 15 døgnpladser og modtager alle patienter, der har brug for intensiv psykiatrisk behandling og som bor i København V eller SV. 
Vi har gode fysiske rammer med enestuer samt eget bad og toilet til alle patienter. Vi har desuden et stort motionsrum, et sanserum og en stor sansehave. Alt sammen muligheder, der bringes i spil for at bidrage til større sundhed og tilfredshed hos vores patienter. 
 
Hvad laver vi: 
På afsnit D1 samarbejder vi tæt med de øvrige intensive afsnit, og vi arbejder med en række udviklingsopgaver, som du også bliver en del af, samt får indflydelse på. Vi er et afsnit i rivende udvikling og vi arbejder løbende med at forbedre os og få nye ideer til at øge den faglige og patientoplevet kvalitet.  
Det drejer sig bl.a. om forebyggelse af vold og tvang, styrkelse af deeskalering og aktiviteter – herunder implementering af Safewards-modellen og fokus på Recovery. Etablering af en fast gruppe af vedligeholdes instruktører der går på tværs af alle døgnafsnit i alle aftenvagter. Inddragelse af patienterne i udarbejdelse af behandlingsplaner og evalueringssamtaler efter evt. tvang. Patienttilfredshedsmåling på tablets, samt nye arbejdsgange for kvalitetssikring af vores arbejde. Og meget, meget mere. 
 
Vi søger en social og sundhedsassistent, som: 
 • Har erfaring fra psykiatrien, gerne intensivt eller akut speciale. 
 • Kan indgå som kontaktperson i det tværfaglige team på afsnittet. 
 • Vil arbejde med faglige metoder til nedbringelse af tvang, recovery-orientering og øvrige faglige udviklingsområder. 
 • Vil bidrage til et godt arbejdsmiljø såvel som et positivt miljø i afsnittet blandt patienterne. 
 • Både kan indgå i et team, arbejde selvstændigt og tage beslutninger. 
 • Kan bevare overblik og engagement – også i pressede og akutte situationer. 
 • Er åben, udadvendt og fleksibel.  
Nyuddannede Social og sundhedsassistenter er også velkomne til at søge stillingen, og vi kan tilbyde et individuelt tilpasset introduktionsforløb i samråd med dig.
 
Vi tilbyder: 
 • Du får et veltilrettelagt oplærings- og introduktionsprogram med fokus på kompetenceudvikling. 
 • Du får et arbejdsmiljø hvor åbenhed, respekt, humor og høj faglighed prioriteres højt. 
 • Du får en spændende stilling med stor mulighed for at præge stillingen og indholdet, da der er fokus på at kvalitetsudvikle døgnbehandlingen på tværs af centret. 
 • Supervision én gang om ugen i afsnittet. Tirsdage 14-15. 
 • En personalegruppe hvor de fleste deltager i vores sociale arrangementer. 
 • En leder der har en åben og lyttende ledelsesstil og som opfordrer til at personalet kommer med forbedringsforslag.  
 • Tværfaglig og lægefaglig undervisning hver uge på tværs af centeret. 
 • Et center, der arbejder systematisk og målrettet med forebyggelse af konflikter og tvang, driftsmålsstyring og forbedringer.  
Hvad siger patienterne egentligt? 
Vores udskrivelsestræ, som er en hjørnesten i SafeWards, taler for sig selv: 
”Jeg elsker livet, alle mennesker skal have det godt, må mørket blive lyst” 
”Jeg synes rigtig godt om al personalet for det arbejde og den omsorg de viser os” 
”Jeg synes at det var dejligt at være her. Og jeg vil gerne være taknemmelig overfor personalet – og Lene psykolog og Andreas” 
 
Løn- og ansættelsesforhold: 
Stillingen er en deltidsstilling på 28/32 timer weekend hver 2. weekend.  
Stillingen er til besættelse 1. juli 2019 eller snarest muligt. 
Du vil blive ansat efter gældende overenskomst indgået mellem forhandlingsberettigede organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. For yderligere oplysninger herom, kontakt gerne din TR, Peter Beck Nielsen på peter.beck.nielsen@regionh.dk  
Du kan læse mere om at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her.
 
Ansøgningsprocedure: 
Ansøgningen skal indeholde CV, autorisation/eksamensbevis samt oplysninger om tidligere ansættelser. Ansøgningen skal sendes via linket herunder. 
Der indhentes altid, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Mikkel Hemmje på 38641728 og mikkel.hemmje@regionh.dk  
 
Ansøgningsfrist tirsdag den 28. maj 2019, kl 12:00. Samtaler forventes afholdt løbende, dog senest i den 29. maj 2019. 
 
Om Psykiatrisk Center Amager: 
Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 239.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst. Centret har ca. 500 årsværk. 
Centeret har såvel døgnafsnit som ambulante funktioner. Centret har 129 sengepladser fordelt på fem intensive og fire åbne sengeafsnit samt et modtageafsnit og dertil hørende akutmodtagelse. 
Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og i psykoterapeutisk ambulatorium og ældrepsykiatrisk ambulatorium, som ligger på Digevej. Derudover har vi et OPUS ambulatorium, APH (akut Psykiatrisk Hjælp), et botilbudsteam og et Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse.  
Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier KBU- (klinisk basis- uddannelse), speciallæge i almen medicin samt til Introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af specialpsykologer. 
Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 10. semester ved Københavns Universitet. 
Du kan læse mere om centret her.