Jobbet "Psykolog Lokalpsykiatri Aabenraa" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Opnørplads 1-3, 6200 Aabenraa

Dit næste skridt

Psykolog søges til Lokalpsykiatri Åbenrå pr. 1. august 2019

 

Vi søger en engageret og erfaren psykolog 32 - 37 timer/uge

 

Stillingen er primært tilknyttet vores Opsøgende Psykoseteam, der er tværfagligt sammensat af læger, psykologer, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter samt socialrådgiver/forløbskoordinator. I OPT teamet behandles patienter med skizofreni, psykose og bipolar affektive lidelser, evt. med misbrug som bi-diagnose. Vi arbejder med udredning, diagnosticering og behandling individuelt såvel som i gruppe. Behandlingen tager om muligt udgangspunkt i de nationale pakkeforløb.

 

Derudover vil der være udrednings, - behandlingsopgaver i almenteam - og supervisionsopgaver for psykologen afhængig af dennes kompetencer. Vi søger en psykolog, der har erfaring med og interesse i både udrednings- og diagnosticeringsopgaver og psykoterapeutiske opgaver – herunder udvikling af vores gruppeterapeutiske tilbud.

Derudover vil du skulle indgå i psykologernes opgaver på tværs i Psykiatrien i Aabenraa, hvor de tilbyder supervision, undervisning, og debriefing på tværs af matriklerne, både ambulant og i de stationære afsnit.

 

I Psykiatrien Åbenrå arbejder vi ud fra en miljøterapeutisk referenceramme som relationsbehandlere. Vi lægger vægt på egenskaber som åbenhed, samarbejds­evne, engagement og lyst til faglig udvikling og nytænkning.

Psykologen vil være den ene af 2 psykologer i Lokalpsykiatri Åbenrå. Psykologen vil endvidere indgå i et fagligt fællesskab med de i alt 20 psykologer i Psykiatrien i Aabenraa. I den tværfaglige personalegruppe i Åbenrå er der 23 medarbejdere samt sekretariat.

 

 

Dine opgaver i Lokalpsykiatri Åbenrå vil være;

 • førstegangssamtaler

 • varetage psykopatologisk diagnostisk udredning, og psykologisk undersøgelse

 • udarbejde behandlingsplaner og epikriser

 • forestå terapeutiske forløb, individuel- og gruppebehandling.

 • supervisere tværfagligt personale, og evt. egen faggruppe.

 • debriefing opgaver

 • ledelse af relationskonferencer i OPT team

 • deltage i konferencer, og visitation og i øvrigt tage medansvar for Lokalpsykiatriens fortsatte ressourceanvendelse og udvikling.

   

  Vi tilbyder:

 • gode muligheder for supervision og videreuddannelse

 • et dynamisk psykologfagligt miljø og fællesskab med andre psykologer og specialpsykologer

 • faglig sparring i et engageret tværfagligt team

 • en arbejdsplads med opmærksomhed på psykisk arbejdsmiljø og engagement

 • Vi er en travl Lokalpsykiatri med høj faglighed og veluddannet personale med gode sociale relationer og en evne til at løse opgaver og udfordringer på en fleksibel og hjælpsom måde.

   

  Lokalpsykiatri Åbenrå er en del af Psykiatrien i Aabenraa, der er én af fem hovedfunktioner i psykiatrien i Region Syddanmark (se www.regionsyddanmark.dk). Lokalpsykiatri Åbenrå består af et alment ambulant tilbud og et opsøgende psykoseteam. Lokalpsykiatrien er placeret i Opnørgården, Opnørplads 3, 6200 Åbenrå og deler lokaler med OPUS teamet samt Klinik for Selvmordsforesbyggelse

   

  Yderligere oplysninger kan fås hos ledende psykolog Mette Braad på tlf 20513819 eller (Mette.Outtrup.Braad@rsyd.dk) eller funktionsleder Karin Friis (Karin.Friis@rsyd.dk), telefon 29164292

   

  Ansøgningsfrist tirsdag d 11. juni 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag d 24.6.2019.

  Ansøgningen indsendes elektronisk. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske regioner og Dansk Psykologforening.