Jobbet "Uklassificeret reservelæge på Kræftafdelingen" er udløbet

Region Midtjylland

Kræftafdelingen

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Ved Kræftafdelingen er en 12 måneders uklassificeret stilling ledig til besættelse pr. 1. september 2019. 

Forløbet indledes med seks dages introduktion. Der tilbydes et rigt uddannelses- og undervisningsmiljø, og der stilles krav om aktiv deltagelse i disse aktiviteter. Uddannelsen organiseres af to uddannelsesansvarlige overlæger, to uddannelseskoordinerende yngre læger og fem hovedvejledere. Da der er tale om uklassificeret ansættelse har afdelingen ikke pligt til formel uddannelse. 

Lægen er vagtfri under hele ansættelsen.

Afdelingen har stor klinisk og præklinisk forskningsaktivitet, og der vil være gode muligheder for at blive introduceret til eller indgå i forskningsprojekter. Afdelingen varetager undervisning af studenter, hvor 8-12 studenter opholder sig én uge ad gangen.

Vi lægger vægt på at ansøger udviser positiv holdning, er udadvendt og målrettet med lyst til forskning og udvikling. Vi ønsker en god kollega.

Arbejdstilrettelæggelse: Daglig arbejdstider på hverdage fra 08:00 – 15:24.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og YL. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, Anni Ravnsbæk på 7845 4900. 

Motiveret ansøgning, CV og autorisationsbevis sendes via nedenstående link. 
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.