Jobbet "Afdelingslæge, Radiologisk Afd., Aalborg Universitetshospital" er udløbet

Region Nordjylland

Billeddiagnostik: Læger

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Ved Radiologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital har vi 2 stillinger som afdelingslæge ledige til besættelse fra 01.08.19 eller efter aftale.
 
Vi søger speciallæger i radiologi med interesse og gerne erfaring indenfor et eller flere af følgende områder:  Orto-, Gastro-, Uro-, eller Thoraxradiologi og gerne med erfaring i CT, MR, UL og interventioner. Den enkelte stilling kan i en vis udstrækning tilpasses på baggrund i den enkelte ansøgers ønsker og kvalifikationer.
 
Afdelingen er delt i sektioner indenfor gastroradiologi, onko- og thoraxradiologi, karradiologi, interventionsradiologi, mammaradiologi, neuroradiologi, ortoradiologi, pædiatrisk radiologi og urologisk radiologi.
 
Der afholdes daglige konferencer med vores kliniske samarbejdspartnere og MDT-konferencer indenfor kræftdiagnostik.
 
Afdelingen har en stor produktion, mange akutte undersøgelser og en del højt specialiserede funktioner.
 
Afdelingen er også en af landets største med et årligt undersøgelsesantal på ca. 285.000. Vi diagnosticerer, undersøger og behandler patienter indlagt på Aalborg Universitetshospital samt henviste patienter fra de praktiserende læger i Region Nordjylland. Derudover udføres de højt specialiserede funktioner indenfor radiologi i Region Nordjylland kun i Aalborg.
Afdelingen er fordelt på 5 matrikler: Aalborg Nord, Aalborg Syd, Thisted, Hobro og Farsø. De opslåede stillinger er som udgangspunkt placeret i Aalborg, men grundet muligheder for teleradiologi og telekonferencer kan ansættelse på andre matrikler også være en mulighed.
 
Aalborg Universitetshospital arbejder ud fra målsætningen om effektive og sammenhængende patientforløb. Specialet har et bredt og godt samarbejde med andre specialer på hospitalet, hvor dialog på tværs af specialer og faggrænser er en naturlig del af arbejdet.
Som universitetshospital har forskning og udvikling en høj prioritet og specialet har etableret en selvstændig forskningsenhed.
 
Universitetshospitalet indgår i væsentlig grad i både introduktions- og hoveduddannelsen i radiologi. Der arbejdes kontinuerligt på at udvikle et godt læringsmiljø, der sikrer de yngre læger en solid basis- og specialistuddannelse. Der indgår derfor et ansvar for undervisning og supervision af yngre læger.
Der vil til hver af stillingerne være tilknyttet et uddannelsesbudget.
 
Vi lægger vægt på
  • Ambitioner som medicinsk ekspert
  • Gode samarbejdsevner
  • Gode kommunikative evner
  • Du har en tillidsvækkende og anerkendende omgangsform
  • Lyst og vilje til at arbejde i teams med radiologer og radiografer
  • Tværfagligt samarbejde både i afdelingen men også med vores kliniske kolleger
  • Du tager ansvar for løsning af afdelingens/sektionens opgaver
 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til konst. ledende overlæge Jan Nybo (j.nybo@rn.dk / tlf: 23 99 41 12) eller specialeansvarlig overlæge og UAO Graziella Andersen (graziella.andersen@rn.dk, tlf. 97 66 52 31.
 
Ved ansættelser i Region Nordjylland skal der indhentes referencer samt børneattest på den ansøger, der ønskes ansat.
Løn og ansættelsesvilkår følger overenskomst for afdelingslæger indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.
 
Motiveret ansøgning vedlægges curriculum vitae indeholdende evt. publikationsliste.

Samtaler forventes afholdt i uge 26, tirsdag den 25.06.19.