Jobbet "Afdelingssygeplejerske til distriktspsykiatri for ældre, Psykiatrisygehuset i Slagelse" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 6, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

Har du lyst til at fortsætte udviklingen og styrke vores team, som er en moderne psykiatrisk tværfaglig enhed med et stærkt sygeplejefagligt miljø?

Er du en visionær og kompetent leder, som kan tænke ud af boksen, og leder du efter et job med udfordringer og fagligt engagement, så kan du blive vores nye afdelingssygeplejerske.

I distriktspsykiatrien for ældre er målgruppen patienter med psykiatriske sygdomme, 70 år og derover samt patienter med demensproblematik.

Hos os ser du patienter med eksempelvis affektive lidelser, angst, psykoser og demens. Vi brænder for de ældre og de meget komplekse problemstillinger, der følger med det at have en psykisk sygdom kombineret med aldersbetingede somatiske lidelser.

Hverdagen i distriktspsykiatrien er præget af en behandlingskultur, hvor patienterne og deres pårørende bliver mødt med en høj grad af faglighed, respekt og tillid med fokus på håb og muligheder.

Afdelingssygeplejersken er en del af Psykiatrien Vests ledergruppe, hvor der er mulighed for faglig og ledelsesmæssig sparring. Der refereres til afdelingsledelsen. Stillingen er på 37 timer pr. uge fordelt ligeligt mellem ledelse og arbejde som distriktssygeplejerske.

Vi tilbyder dig

En spændende lederstilling med stor selvstændighed og en arbejdsplads i konstant udvikling. Du skal være med til at nytænke arbejdsgange, strukturer og faglige miljøer.

Dine faglige kvalifikationer
Du er uddannet sygeplejerske og har psykiatrisk erfaring.

Vi forventer, at du har:

 • Ledelseserfaring og -kompetencer
 • Kan arbejde med og i konstante forandringer, og se mulighederne i nye tiltag
 • Har godt overblik over ressourcestyring
 • Har lederuddannelse og gerne specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje
 • Et højt sygeplejefagligt niveau

Du skal dagligt indgå i:

 • Være kontaktperson for patienter og varetage den sygeplejefaglige del af deres behandling

Dine personlige evner

 • Overblik i den komplekse hverdag
 • Kan arbejde både selvstændigt og tværfagligt, struktureret og skabe handling på beslutninger
 • Kan skabe engagement og arbejdsglæde
 • Har lyst til at initiere sygeplejefaglig udvikling i tæt sammenhæng med de øvrige faggrupper
 • Ser og udvikler medarbejdernes kompetencer og bringer dem i spil

Du bliver en del af Psykiatrien Vest:
Et hospital i udvikling med ca. 430 ansatte og hoved funktioner for voksne over 17 år inden for akutmodtagelse, døgn- og ambulante funktioner. Psykiatrien Vest har specialfunktioner inden for behandling af affektive tilstande, traumatiserede flygtninge, PTSD og oligofreni. Vi er ved at etablere en Steno-diabetes-psykiatrienhed og har partnerskabsaftaler med Holbæk og Slagelse sygehuse. Vi har egen forskningsenhed med en professor i psykoterapi og flere ph.d. studerende. Derudover indgår vi i en del projekter, der skal sikre tættere samarbejde med vores kommuner. Vi arbejder målrettet med at få nedbragt anvendelsen af tvang. Vores ønske er en psykiatri med fokus på recovery, inddragelse af patienter og netværk, faglighed, etik, uddannelse og arbejdsmiljø.

Kom gerne på besøg
Du er meget velkommen til at komme på et uforpligtende besøg, eller du kan ringe og høre nærmere hos ledende oversygeplejerske Katarina Nenadovic.

Lyder ovenstående interessant og tænker du, det er lige mig! Så skynd dig at sende en ansøgning via linket ”Søg jobbet”. Samtaler afholdes den 28. maj 2019.

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og Psykiatrien i Region Sjælland indhenter referencer og straffeattest (§22) ved alle ny ansættelser.

 

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.