Jobbet "Erfaren sygeplejerske til semiintensivt afsnit" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt
Vi søger sygeplejerske pr. 1. juli 2019. 
 
Er du en erfaren og dynamisk sygeplejerske, der motiveres af basal og kompleks sygepleje, selvstændighed, høj faglighed, indflydelse og som samtidig er en aktiv holdspiller, så er vores semiintensive afsnit noget for dig. 
Vores afsnit har 6 pladser til særligt observationskrævende medicinske og kirurgiske gastroenterologiske patienter, med behov for tæt monitorering, stabilisering, pleje og behandling. Vi arbejder i et effektivt team af læger, fysioterapeuter og portører omkring vores kritisk syge patienter og har et tæt samarbejde med de pårørende.  
Når du er oplært i afdelingen, varetager du helhedsplejen til ca. 2 patienter. Vores fokus er på det gode patientforløb, hvor sammenhæng, meningsfuldhed og høj faglighed er centrale elementer. 
 
Vi søger: 
 • en sygeplejerske, der er resultatorienteret, fagligt engageret, har initiativ og engagement til at yde den bedste kvalitet for vores patienter 
 • en sygeplejerske der kan lide og gerne har erfaring med akut/kompleks sygepleje og tør udfordres i dagligdagen 
 • vil være med når vi arbejder med projekter, mono såvel som tværfaglige 
 • en sygeplejerske med gode kommunikative evner, der tager udgangspunkt i patienten og de pårørendes situation 
 • en sygeplejerske der vil investere i vores gode arbejdsmiljø
 • en sygeplejerske med minimum 2 års erfaring, gerne indenfor specialet eller akut erfaring 
Hos os: 
 • indgår du i et fastlagt kompetenceprogram, med tilhørende kompetencekort 
 • tilknyttes du to mentorer samt vores kliniske udviklingssygeplejerske i oplæringsperioden 
 • er der ugentlig sygeplejefagligt forum, samt tværfaglig patient konferencer  
 • er der skemalagte dage med undervisning, idéudvikling, fokus på sygepleje og ny viden  
 • får du mulighed for efteruddannelse indenfor specialet, herunder varetagelse af og i forhold til at kunne varetage særlig observationskrævende patienter 
 • mulighed for at deltage i sygeplejeprojekter 
 • får du et arbejdsmiljø med fokus på høj faglighed, læring og trivsel 
 • mulighed for at fordybe dig indenfor et særligt ansvarsområde 
 
Vi tilbyder et godt kollegialt fællesskab, hvor åben dialog er det bærende element, og sparring er højt på dagsordenen.  
Din arbejdstid planlægges ud fra elektroniske ønskeplaner, og så individuelt som det er praktisk muligt. Der er mulighed for overvejende aften eller nattevagter. 
 
Vil du vide mere, er du velkommen til at besøge os eller sende en mail med spørgsmål til afdelingssygeplejerske Anette Thovtrup, mail: anette.thovtrup@regionh.dk