Jobbet "Social- og sundhedsassistent til Akutafdelingens korttidsafsnit, Sjællands Universitetshospital, Køge og Roskilde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Dit næste skridt

Akutsygepleje, er det noget for dig? - så har du chancen nu for at blive en del af et super team.

Vi mangler et antal social- og sundhedsassistenter i vikariater på 6-12 måneder, 32-37 timer pr. uge i blandede vagter, pr.1/7 eller efter aftale til vores korttidsafsnit.
Vi er en stor personalegruppe med aktiviteter i både Roskilde og i Køge (flest i Køge), man skal derfor kunne tage vagter begge steder om nødvendigt, men som det ser ud lige nu, vil det være på korttidsafsnittet i Køge at du vil have din hovedfunktion.

Patienterne er på korttidsafsnittet ca. 2 døgn, nogle gange kortere og nogle gange lidt længere.

Afdelingen dækker i Køge

  • Skadestue
  • Akutmodtagelse
  • Observationsafsnit
  • Afsnit til korttidsindlæggelse

Afdelingen dækker i Roskilde

  • Akutmodtagelse
  • Skadeklinik

Du skal kunne lide at have travlt. Antallet af patienter i afdelingen varierer meget.
Patientkategorierne i korttidsafsnittet er fra medicinsk, kirurgisk, ortopædkirurgisk og øre-næse-hals speciale.
Omgangstonen er meget uformel, men vi taler pænt til og om, både patienterne og hinanden.
Det vil være en stor fordel hvis du har erfaring fra hospital.

Vi har en høj faglig standard, og arbejder hele tiden på at blive endnu bedre.

Vi har et godt samarbejde, både mono- og tværfagligt.

Vi arbejder aktivt med kvalitetsforbedring.

Vi arbejder meget tæt sammen med lægerne i afdelingen.

Vi har i de fleste funktioner ”egne” læger, der ligesom det øvrige personale er ansat i Akutafdelingen, ud over dette har vi et godt samarbejde med resten af hospitalets afdelinger.

Oplæring sker med baggrund i tidligere erfaring.

Du er velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Maj-Britt Skovdal, 47 32 14 75 eller afdelingssygeplejerske Bettina Andersen, 47 32 14 06 for nærmere oplysninger.
 

Ansættelsessamtaler vil blive holdt løbende

Søg nu hvis du vil være en del af en spændende arbejdsplads.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh