Jobbet "Sygeplejersker til Sengeafsnit 205A, Klinik Medicin, Hjørring." er udløbet

Region Nordjylland

Afsnit 205A

Bispensgade 37, 9800 Hjørring

Dit næste skridt
Vi søger sygeplejersker til en fast stilling på fuld tid fra d. 1. juni 2019 eller efter aftale og til barselsvikariater  fra 1. juni – 31. august 2020. Erfaring er ikke et krav, men lysten og motivationen til at udvikle sig fagligt indenfor et af vores specialer skal klart være der.

Afsnit 205A er et afsnit med 20 sengepladser, fordelt på intern medicinske-, gastroenterologiske- og reumatologiske patienter. Vores Gastroenterologisk Ambulatorium er placeret på afsnit 205A. I specialet er der et tæt og godt samarbejde mellem sengeafsnit og de ambulante funktioner. Flere sygeplejersker arbejder på tværs af sengeafsnit og ambulatorierne. Diagnostisk Center og Intern Medicinsk Ambulatorium, der hører med til det intern medicinske speciale er fysisk placeret på Afsnit 204A.

Afsnittet er præget af høj aktivitet og travlhed, og med fokus på den sygeplejefaglige udvikling. Vi har sygeplejersker med særlig klinisk funktion inden for specialerne Intern Medicin og Gastroenterologi med fokus på faglig udvikling, undervisning og uddannelse af det faste personale. Desuden har vi en mentor i afsnittet, der har fokus på at understøtte og facilitere udvikling og en tryg opstart for nyansatte i afsnittet.

Forventninger til dig:
 • Du finder motivation i, og ser relationen og den grundlæggende sygepleje til patienterne som bærende elementer i sygeplejen.
 • Kan trives med kompleksiteten og uforudsigeligheden ved de intern medicinske patienter og samtidig en lyst til at dykke ned i den specialiserede sygepleje til vores specialepatienter.
 • Kan arbejde selvstændigt efter oplæring i specialerne, hvor du har et godt overblik til at prioritere og planlægge din sygepleje i samarbejde med dit team.
 • Aktivt vil deltage og tage medansvar for den faglige udvikling af sygeplejen i afsnittet, både den grundlæggende og specialiserede sygepleje.
 • Du er stabil i dit fremmøde.
 • Du skal være en medspiller i teamet og arbejde for et åbent og godt samarbejde og medvirke til et godt arbejdsmiljø, hvor indflydelse, tillid, ordentlighed og professionalisme er omdrejningspunktet.
   
Vi kan tilbyde:
 • Et individuelt introduktionsprogram med mentorordning.
 • Et spændende, travlt og lærerigt afsnit med mange faglige udfordringer.
 • Gode udviklingsmuligheder.
 • Medindflydelse og medansvar for sygeplejen.
 • Gode kolleger, der har det godt med hinanden og en personalesammensætning af såvel erfarne som nyere personale.
Fokuserede temaer, som vi arbejder og står overfor:
 • Kvaliteten i modtagelsen af nye patienter. Vi har deraf oprettet en daglig funktion som modtagesygeplejerske i afsnittet, der skal facilitere til et godt forløb for patienten og overgang til fx primær sektor.
 • Vi står overfor implementering af simulationstræning i afsnittet og har egen uddannet instruktør.
 • Vi er i gang med en større indsats på forflytningsområdet og fokus på patienternes mobilisering.
 • Smart og meningsfuld sygeplejefaglig dokumentation.
 • Fokus på ernæring som en del af behandlingen, både for den Intern Medicinske patient og i Gastroenterologien, hvor vi hos patienter med levercoma arbejder med Standard Ernæringsplan.
 • Forbedring af kvaliteten i vores sårpleje og dokumentation heraf.
 • Medarbejderindflydelse og -ansvar for udvikling af sygeplejen i forhold til specialernes patienter.
 • Et godt arbejdsmiljø, både internt i plejegruppen, men også tværfagligt.
Der kan forventes ansættelsessamtaler tirsdag d. 28. maj 2019.