Jobbet "Fysioterapeut til Rehabiliteringsafdelingen OUH" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense C

Dit næste skridt
Fast stilling som fysioterapeut på 37 timer i Rehabiliteringsafdelingen, Odense Universitetshospital er ledig til besættelse fra d. 01/08 2019. 
 
Du ansættes i Rehabiliteringsafdelingen i funktionsområde 4 på Odense matriklen, der dækker følgende afdelinger: Fælles Akut Modtagelse (FAM), Geriatrisk -, Nefrologisk- og Gastroenteologisk afdeling.  
Der kan muligvis forekomme arbejdsopgaver på matriklen i Svendborg.
 
Arbejdet foregår primært på hverdage i tidsrummet kl. 7.30 – 18.00.  
Du vil indgå i et weekendvagtrul samt helligdagsvagter ca. hver 3-4. weekend.  
  
Dine arbejdsopgaver 
Stillingen dækker primært opgaver på Geriatrisk sengeafsnit samt Geriatrisk ambulatorie, endvidere dækkes FAM i weekendvagten. Derudover vil der kunne forekomme opgaver på de øvrige afdelinger.   
Du vil indgå i det tværfaglige samarbejde på Geriatrisk afdeling, og deltage på daglige konferencer med ergoterapeuter, plejepersonale og læger.  
 
Dine arbejdsopgaver vil hovedsageligt være fysioterapeutisk undersøgelse, behandling, vurdering af behov for behandlingsredskaber, udfærdigelse af genoptræningsplaner, kontakt til kommune og pårørende samt at sikre en god udskrivelse.  
Alle opgaver løses i et godt tværfagligt samarbejde hvor alle arbejder ud fra OUH’s kodeks ”patienten først”. 
 
Vi søger en fysioterapuet der:  
 • Har en særlig interesse for at arbejde med den ældre medicinske patient. 
 • Har viden og forståelse for den ældre medicinske patients problemstillinger. 
 • Besidder empati og kan udvise rummelighed i kontakten med patienten. 
 • Kan bevare overblikket og roen samt være nærværende i kontakten med patienten i et dynamisk miljø. 
 • Er bevidst om sin terapeutiske rolle og kan indgå i et tæt tværfagligt samarbejde omkring den enkelte patient. 
 • Har erfaring med at arbejde på sygehus. 
 • Har kendskab til Lungefysioterapi (LFT) 
 • Er ivrig efter at udvikle sin faglighed og formidle den.  
 • Trives med en omskiftelig hverdag og kan lide at arbejde selvstændigt. 
 • Er ansvarlig og fleksibel og kan prioritere sine arbejdsopgaver. 
 • Har en anerkendende og positiv indgangsvinkel til sine arbejdsopgaver, kollegaer og samarbejdspartnere.  
 • Søger udfordringer, men anerkender når du har brug for assistance og sparring.  
Om os  
Rehabiliteringsafdelingen er en selvstændig afdeling med ca. 200 medarbejdere fordelt på 2 matrikler, og med 5 faglige funktionsområder, henholdsvis på OUH i Odense og på OUH Svendborg sygehus.  Vi dækker den terapeutiske intervention inden for stort set alle specialer, for såvel ambulante som indlagte patienter. 
I Rehabiliteringsafdelingen vil du blive en del af en selvfungerende gruppe, bestående af 10 fysioterapeuter og 6 ergoterapeuter, hvor kulturen via højt socialt kapital, er kendetegnet ved stor ansvarsfølelse, højt fagligt engagement, og lyst til at gøre en forskel i patientforløbene.  
Vi arbejder med en værdi, hvor vi sætter patienten først og det betyder at vi holder vores aftaler med patienten og inddrager patienten i deres indlæggelsesforløb.    
Du får et selvstændigt arbejde med høj grad af indflydelse på løbende forbedringer i patientforløbet. Du vil indgå i et team hvor dygtige og engagerede kolleger, har fokus på patienten og opgaveløsningen. 
 
Løn- og ansættelsesforhold 
I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet. Der er en prøvetid på 3 måneder, hvis du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark.   
 
Hvis du har spørgsmål  
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte: 
Ledende terapeut: Robert Jull, robert.elbaek.jull@rsyd.dk. Tlf. 21679146  
Fysioterapeut: Annette Storm. Tlf: 51800297.   
 
Ansøgningsfrist 
Bemærk ansøgningsfristen er d 16/6 2019  
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 27/6 2019