Jobbet "Sygeplejersker til akutfunktionen ved Regionspsykiatrien Horsens" er udløbet

Region Midtjylland

Regionspsykiatrien Horsens, O1

Sundvej 30, 8700 Horsens

Dit næste skridt
Visionære sygeplejersker til akutfunktionen, der vil være med til at videreudvikle indsatser, som forebygger og forkorter indlæggelser
 
Vi udvider den udgående funktion til aftentiden for at forebygge og forkorte indlæggelser og understøtte den gode udskrivelse. Vi søger derfor 4 sygeplejersker, der primært skal arbejde om aftenen i vores sengeafsnit.
 
Når du ansættes hos os, bliver du en del af dygtige og ambitiøse sengeafsnit, der arbejder systematisk med viden, udvikling og kulturændring og nu også skal have udkørende funktion i aftenvagten.
 
Hos os kan du forvente
 • en kultur, der har særligt fokus på at forebygge tvang
 • høj faglighed, relationelt arbejde og tværgående samarbejde
 • at blive en aktiv medspiller i opretholdelsen af vores gode arbejdsmiljø, hvor kollegial sparring og faglig og personlig udvikling vægtes højt
 • supervision en gang ugentligt med udgangspunkt i NAU (neuroaffektivudviklingspsykologi)
 • struktureret introduktion med en tilrettelagt oplæringsperiode og mentorordning, fastlagte undervisningsforløb og kompetenceudvikling

Vi forventer af dig
 • at du er autoriseret sygeplejerske med bred erfaring med det psykiatriske speciale
 • at du er interesseret i at være med til at videreudvikle og understøtte vores fokus på at forkorte og forebygge indlæggelse
 • at du kan og har lyst til at komme frem med din fagligt begrundede undring og kreative løsningsforslag
 • at du har kørekort
 
Ansættelsesvilkår og løn
Stillingerne er faste på 32-37 timer ugentligt med tiltrædelse efter aftale. Da konceptet for den udgående funktion er under udvikling, ligger indhold i stillingerne og tidsramme for vagter ikke fast, og du har mulighed for at være med til at forme organiseringen af funktionen.
Løn og ansættelsesforhold fastsættes ift. gældende overenskomst og efter principperne for lokal løndannelse.
 
Attester
Vi indhenter almindelig straffeattest i forbindelse med ansættelse.
 
Yderligere oplysninger
Kontakt afdelingssygeplejerske Jette Møller Nielsen, O1, på tlf. 78475012 eller afdelingssygeplejerske Lis Eriksen, O2, på tlf. 78475023, hvis du har spørgsmål til stillingerne.
 
Ansøgningsfrist og tidspunkt for ansættelsessamtaler
Ansøgningsfristen for stillingerne er onsdag d. 12. juni. Samtaler forventes afholdt d. 24. og 27. juni.
 
Om Regionspsykiatrien Horsens
I Regionspsykiatrien Horsens arbejder vi målrettet på at levere en god behandling til vores patienter og opretholde og udvikle vores gode arbejdsmiljø. Det ses i vores resultater. Vi 
 • har en rigtig flot patient- og pårørende tilfredshed i LUP i 2018
 • har nået regionens målsætning for nedbringelse af tvang i 2017 + 2018 og den nationale målsætning for 2020
 • har positive TULE-resultater i 2018
 • har været nominerede til AMO-prisen 2019
 
Du kan læse mere om Regionspsykiatrien Horsens på www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-horsens/.
 
 
 
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale