Jobbet "Fysioterapeut eller ergoterapeut til aktivitetsteam i Regionspsykiatrien Horsens" er udløbet

Region Midtjylland

Regionspsykiatrien Horsens, O1

Sundvej 30, 8700 Horsens

Dit næste skridt
Som fysio- eller ergoterapeut i Regionspsykiatrien Horsens bliver du en del af vores aktivitetsteam, der består af en fysioterapeut, en aktivitetsmedarbejder og 2 peermedarbejdere. Teamet er under opbygning, og du vil have god mulighed for at præge din rolle ind i teamet.
 
Du skal kunne se dig selv i følgende beskrivelse
 • initiativrig
 • vild med tværfagligt arbejde
 • kan tænke sin faglighed ind i aktiviteter og miljøterapi
 • kan arbejde i både vores åbne afsnit og akutte modtageafsnit

Vores nærmeste omgivelser rummer bl.a.
 • sanserum
 • boldbane
 • træningssal
 • adgang til bassin
 • gode udendørsfaciliteter
 • smukke naturområder og adgang til kulturelle tilbud
  … men vi mangler en iderig, opsøgende og inspirerende terapeut, der forstår at bruge de mange muligheder og tør sætte gang i nye aktiviteter og gruppetiltag for komplekst sammensatte grupper.
 
Vi tilbyder
 • Et spændende selvstændigt arbejde med rig mulighed for at opbygge nye tiltag, tilbud og aktiviteter
 • En flad organisation, hvor der er kort fra tanke til handling
 • Mentorordning og indgående introduktion til afdelingen og din rolle
 • Tilbud om NADA-undervisning
 • Supervision og tværfaglig sparring
 • Sparring og samarbejde med husets eksisterende fysioterapeut
 
Vi forventer, at du
 • er uddannet fysio- eller ergoterapeut med stor interesse for og gerne erfaring med det psykiatriske speciale
 • påtager dig rollen som facilitator og opgaven med at opbygge og igangsætte nye aktiviteter i afsnittene i tæt samarbejde med patienter og kolleger
 • naturligt opsøger, motiverer og inspirerer også vores mest udfordrede patienter
 • kan omsætte din faglighed til miljøterapi og aktiviteter
 • kan formidle dine iagttagelser til den øvrige personalegruppe
 • kan bistå lejlighedsvis ved simple somatiske problemstillinger
 
Dine kommende kolleger er udover aktivitetsteamet også dygtige og ambitiøse medarbejdere i sengeafsnittene, der er særligt optagede af den individuelt tilrettelagte pleje med udgangspunkt i den enkelte patients sygdomsbillede og situation.
 
Ansættelsesvilkår og løn
Der er tale om en fast stilling på 32-37 timer primært i dag- og aftenvagter og med weekendvagter efter aftale. Tiltrædelse pr. 1. september eller efter aftale.
Løn og ansættelsesforhold fastsættes ift. gældende overenskomst og efter principperne for lokal løndannelse.
 
Attester
Vi indhenter almindelig straffeattest i forbindelse med ansættelse.

Yderligere oplysninger
Kontakt afdelingssygeplejerske Jette Møller Nielsen, O1, på tlf. 78475012 eller fysioterapeut Mads Munk Jensen på tlf. 78475159, hvis du har spørgsmål til stillingen.
 
Ansøgningsfrist og tidspunkt for ansættelsessamtaler
Ansøgningsfristen for stillingen er onsdag d. 12. juni. Samtaler forventes afholdt d. 19. juni.
 
Om Regionspsykiatrien Horsens
I Regionspsykiatrien Horsens arbejder vi målrettet på at levere en god behandling til vores patienter og opretholde og udvikle vores gode arbejdsmiljø. Det ses i vores resultater. Vi 
 • har en rigtig flot patient- og pårørende tilfredshed i LUP i 2018
 • har nået regionens målsætning for nedbringelse af tvang i 2017 + 2018 og den nationale målsætning for 2020
 • har positive TULE-resultater i 2018
 • har været nominerede til AMO-prisen 2019
 
Du kan læse mere om Regionspsykiatrien Horsens på www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-horsens/.
 
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale