Jobbet "Barselsvikariat til MR-teamet, Herlev og Gentofte Hospital " er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
Har du lyst til at være medlem af vores MR team?  
 
MR teamet har brug for en radiograf i et barselsvikariat, da en kollega går på barsel. Vi søger derfor en radiograf til et fuldtidsvikariat med aften- og weekendvagter. Vagterne er fordelt med en vagtblok hver 5.-6. uge, og et par dage med udvidet åbningstid om måneden.   
 
Vi tilbyder en inspirerende hverdag hvor faglig fordybelse, team-ånd og arbejdsmiljø vægtes højt.  
I dagligdagen roterer vi, så ikke to dage er ens. Vi betjener tre 1,5T og tre 3T Philips MR-scannere og ét knoglerum/skadestue. Du vil komme til at udføre MR scanninger indenfor en bred vifte specialer, bl.a. Neurologi, Muskuloskeletal, Onkologi, Abdominal og Urologi. Endvidere samarbejder vi tæt med forskningsenheden i forbindelse med udførsel af projektscanninger.  
 
Vores team består af 24 radiografer, 1 afdelingsradiograf og 4 sekretærer. Vi værner om høj faglighed og et godt kollegialt arbejdsmiljø, hvor der er plads til humor og sjov i en ellers travl hverdag.   
 
Hvis du er:    
  • en radiograf med interesse for MR  
  • en person med gode samarbejdsevner   
  • en radiograf med høj faglig standard og engagement    
  • en god kollega    
  • humoristisk    
så er spørgsmålet bare:   
 
Er det dig, som er vores nye kollega?   
 
En grundig oplæring vil finde sted, så derfor er mangel på erfaring ingen hindring. 
 
Ring, hvis du vil vide mere om os. Afdelingsradiograf Jonas Bovin kan kontaktes på tlf. 38 68 20 11 eller på e-mail jonas.sterup.bovin.01@regionh.dk     
 
Ansøgningsfrist:  
 
Søndag den 2. juni 2019.     
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 24, 2019.    
 
Ansættelsesvilkår:    
 
Stillingen er et barselsvikariat og til besættelse snarest muligt.   
 
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.