Jobbet "Fysioterapeut til Børn og Unge, sengeafsnit 6, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt" er udløbet

Region Midtjylland

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Voldbyvej 15, 8450 Hammel

Dit næste skridt
Vi søger en fysioterapeut til et sommer-og barselsvikariat ved Hospitalsenhed Midt, Børn og Unge, sengeafsnit 6, Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Vikariatet er til besættelse pr. 1. juli 2019 og foreløbigt frem til den 1. maj 2020.

Om stillingen
Vi søger en faglig velfunderet og engageret fysioterapeut, der brænder for neuro-rehabilitering i en kreativ hverdag med børn og unge. Som fysioterapeut på afsnittet, skal du skabe mulighed for udvikling gennem alderssvarende aktiviteter og leg, så det udfordrer barnet/den unge indenfor nærmeste udviklingszone. Du har fokus på den neuropædagogiske strategi og tilgang til barnet/den unge, i forhold til den fysioterapeutiske intervention. Det kan f.eks. være tilgang ved svære kognitive problemer og agiteret adfærd, som blandt andet ses ved PTA (posttraumatisk amnesi). Du arbejder ud fra ICF som referenceramme, og skal være indstillet på, at arbejde i et tværfagligt miljø, hvor fysioterapien trækkes ind i både aktivitets- og plejebaserede situationer.

Som ny kollega forestiller vi os, at du har:
 • Respekt for andres faglighed og erfaring med at indgå i et tværfagligt samarbejde
 • Gode relationelle kompetencer og erfaring i anvendelse af neuropædagogiske strategier
 • Stor interesse og lyst til samarbejdet med forældre og familier i krise
 • Erfaring inden for neurorehabilitering
 • Gerne erfaring med pædagogisk tilgang på børneområdet
 • Gerne erfaring med forflytning og hjælpemidler
Som ny kollega kan vi tilbyde dig følgende:
 • Hyppig refleksion og supervision af forløb, så vi i fællesskab udvikler praksis
 • En spændende og udfordrende hverdag, med fokus på et godt og anerkendende arbejdsmiljø, både fagligt og socialt
 • ½ års introforløb med monofaglig og tværfaglig introduktion til specialet
 • Et rigtig godt læringsmiljø, med fokus på faglig udvikling i praksis, i samspil med kompetente kolleger
 • En arbejdsplads, hvor fagligheden er i højsæde, og hvor der er stor vægt på monofaglig udvikling.
Vagtfordelingen er dag- og aftenvagter samt weekendvagter ca. hver 4. weekend.

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Om afsnittet
Vi rehabiliterer børn og unge, som har erhvervet sig en svær hjerneskade, der kræver en højspecialiseret neurorehabiliteringsindsats. Vi modtager patienter med meget komplekse problemstillinger direkte fra akut sygehuset, og i nogle tilfælde fra eget hjem, hvorefter den rehabiliterende indsats påbegyndes.

Patientgruppen rummer oftest meget komplekse fysiske og/eller kognitive problemstillinger. Dette kræver en høj grad af specifik viden, i forhold til den fysioterapeutiske tilgang i patientens neurorehabilitering.  

Forældrene er ofte medindlagt, og indgår som en vigtig del i samarbejdet omkring barnet/den unge.

Vi er en stor engageret personalegruppe på ca. 45 medarbejdere, der består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, pædagoger, læger og serviceassistenter. Vi har dagligt et tæt samarbejde med logopæd, neuropsykolog, diætist og hjerneskadekoordinator, som alle er tilknyttet klinikken. 
Organisatorisk arbejder vi tværfagligt i team omkring det enkelte barn, i tæt samarbejde med forældrene.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Stillingen er med ansættelse ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenheden Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Yderligere oplysninger
Yderligere information er du velkommen til at kontakte afsnitsleder/overfysioterapeut Chris Hartmann på tlf. 7841 9239.
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest torsdag den 23. maj 2019.
 
Vi forventer at afholde samtaler mandag den 27. maj 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.