Jobbet "Klinisk overlæge, Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik, Holbæk" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Birkevænget 7-9, 4300 Holbæk

Dit næste skridt

 

Ved afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik i Holbæk, er en stilling ledig for klinisk overlæge. Stillingen er på 37 timer pr. uge og til besættelse snarest mulig. Funktionsområdet vil primært være i unge-teamet, der udreder og behandler børn ml. 13 -17 år.

 

Kompetencer

Stillingen kan søges af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri med nedenstående kvalifikationer:

 • Medicinsk ekspertise

Speciallægeanerkendelse, gerne suppleret med psykoterapeutisk videreuddannelse

 • Kommunikation

Erfaring og uddannelse inden for kommunikation. Det vil være en fordel, hvis ansøgeren kan indgå som klinisk lektor

 • Ledelse/administration

Det er ønskeligt, at ansøgeren kan indgå i administrative samarbejdsfora og har ledelsesmæssig erfaring

 • Sundhedsfremme

Pædagogisk indsigt og viden som kan indgå i forældreundervisning m.v.

 • Akademiker

Det vil være ønskeligt, hvis ansøgeren har forskningsmæssig erfaring eller interesse

 • Professionel

Kunne arbejde selvstændigt herunder administrere egne ressourcer afbalanceret med de fordringer, der er af behandlingsmæssig, etisk og juridisk art

 

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik, Holbæk

Klinikken er beliggende i etplansbyggeri med gårdhaver, beliggende i Birkevænget 7-9 ved Holbæk Sygehus.

 

Klinikken varetager undersøgelse og behandling af børn og unge i alderen 0-17 år med psykiatriske lidelser og har et patientgrundlag på ca. 55.000. Klinikken tilbyder undersøgelse og behandling af alle psykiatriske lidelser. Den samlede medarbejdergruppe er opdelt i 3 mindre teams, som varetager undersøgelse og behandling af patientgrupper baseret på alder og til dels diagnose.

 

Børneteamet varetager specifikt udredning og behandling af alle psykiatriske lidelser hos børn mellem 0-12 år. Ungeteamet varetager specifikt udredning og behandling af alle psykiatriske lidelser hos unge mellem 13-17 år. Unge med ADHD viderebehandles indtil det 18. år. Der vil være børn/unge, der har behov for socialpsykiatriske hjælpeforanstaltninger fra kommuner, hvor vi hjælper med at etablere kontakt til hjemkommunen, skoler og opholdssteder.

 

Klinikken har et ADHD-team med ansvar for den medikamentelle behandling og generelle rådgivning i forbindelse med behandling af både børn og unge. Teamet tilbyder vejledning og undervisning til børn, forældre og netværk. Endvidere etableres tæt kontakt til kommunale myndigheder m.h.p. koordinering af relevante støtteforanstaltninger.

 

Der arbejdes på baggrund af en psykodynamisk referenceramme med respekt for og inddragelse af den nyeste teoretiske viden indenfor såvel det samlede psykologiske felt, som det psykiatriske felt.

 

Læs mere om klinikken her

 

Arbejdsopgaver

 • Undersøgelses- og behandlingsopgaver
 • Deltagelse i ugentlige tværfaglige konferencer, uddannelse af yngre læger, og bidrage til at udvikle det akademiske miljø
 • Medansvarlig for planlægning og koordinering af patientforløb
 • Ansvarlig for vejledning, undervisning, rådgivning til forældre og samarbejdspartnere

 

Vi tilbyder dig

 • En grundig introduktion
 • En afvekslende hverdag, hvor relationer til børn og familier er i centrum
 • Samarbejde i et kompetent, tværfagligt, udviklende miljø
 • Deltagelse i afsnittets interne og eksterne konferencer og supervision
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling via: Undervisning, temadage, supervision og personaletræning

 

Løn og ansættelsesforhold

Løn i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsen er betinget af, at der senest ved tiltrædelsen foreligger tilfredsstillende børne- og straffeattest til offentligt brug.

 

 Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri dækker hele Region Sjælland. I regionen bor der ca. 185.000 børn og unge. Afdelingen består af 8 kliniske afsnit, og de enkelte afsnit har selvstændig daglig ledelse, der alle refererer til afdelingsledelsen. Der er ca. 300 ansatte. Afdelingsledelsen og ledelsessekretariatet er placeret i Roskilde.

 

Lægegruppen består af: 26 speciallæger og 16 læger i uddannelsesforløb. Lægegruppen har månedligt fælles lægemøde ud over afsnitsvise lægefaglige møder.

Afdelingen deltager i den kliniske undervisning af medicinske studenter ved Københavns Universitet.

Afdelingen har et forvagtslag med funktion fra kl. 08.00-22.00 i Roskilde på alle dage samt bagvagt i beredskab. I Roskilde samarbejder afdelingen med voksenpsykiatrien, der har en døgnbemandet psykiatrisk akutmodtagelse PAM, der er åben for alle regionens borgere.

 

 • Afdelingen prioriterer høj faglighed og har stort fokus på læringsmiljø, hvorfor læring i hverdagen, men også mere formaliseret undervisning prioriteres højt

 • Uddannelsesaktiviteter i forhold til såvel grund-, videre- og specialistuddannelser

 • Afdelingen er godkendt til alle specialets regionsfunktioner

 • Afdelingen har godkendte supervisorer inden for flere specialistretninger

 • Det psykoterapeutiske arbejde vægtes højt. Klinik for Psykoterapi og Selvmordstruede tilbyder undervisning og supervision til Yngre Læger og psykologer under uddannelse

 • I samarbejde med Psykiatriens Forskningsenhed, Region Sjælland har vi i afdelingen aktuelt ansat 1 forskningslektor, 3 Ph.d.-studerende og 1 post doc.

  Læs mere om Forskningsenheden her

  Yderligere oplysninger

  Du er meget velkommen til at kontakte afsnitsledelsen ved afdelingssygeplejerske Helle Annette Vibholm eller overlæge Kim Birkedahl, 58 53 82 00 eller ledende overlæge, Ph.d. Jesper Pedersen, 51 16 79 99 med henblik på en uformel drøftelse.

   

  Ansøgning

  Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse fremsendes elektronisk via ’søg jobbet’.

   

  Ansøgningsfrist:   5. juni 2019

   

  ”Mennesker og muligheder – en psykiatri med relationer”

 

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.