Jobbet "Overlæge til Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt
I Klinisk Biokemisk Afdeling søger vi en ny overlæge med arbejdssted på Bispebjerg Hospital. 
 
Dine arbejdsopgaver vil eksempelvis være:  
 • Drift og udvikling af klinisk biokemiske analyser 
 • Deltagelse i afdelingens kvalitetssikring 
 • Lægefagligt ansvar for servicering af primærsektoren 
 • Deltagelse i præ- og postgraduat undervisning 
 • Lægeligt ansvar ved udvikling af afdelingens special- (misbrug) og medikamentanalyser 
 • Medvirken til udvikling af samarbejdet med eksterne forskningsprojekter på BFH 
 • Indgå i afdelingens forskningsaktiviteter  
Klinisk Biokemisk Afdeling – en voksende og spændende afdeling  
Klinisk biokemi er en central del af ethvert patientforløb, og vores afdeling yder døgnservice til Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, praktiserende læger/speciallæger, psykiatrien og flere private hospitaler. Vi udfører ca. 10 millioner analyser årligt, inklusiv højtspecialiserede analyser.  
 
Klinisk Biokemisk Afdeling har cirka 150 ansatte, herunder tre overlæger, to reservelæger, to kemikere samt bioanalytikere, prøvetagere, sekretærer og andet personale.  
 
Afdelingens læger rådgiver rekvirenter om rationel rekvirering og tolkning af analysesvar. Vores hovedforskningsområder er basal og klinisk neurokemi, og vi er DANAK akkrediteret efter ISO15189 standarden. Som afdeling underviser vi desuden bioanalytikere og medicinstuderende og uddanner kommende speciallæger i klinisk biokemi.  
 
Klinisk Biokemisk Afdeling består af analyselaboratoriet på Bispebjerg Hospital samt tre ambulatorier for prøvetagning. I slutningen af 2019 samles afdelingen i en nybygget laboratoriebygning, og vi står derfor over for en meget spændende opgave med opbygning af et nyt moderne laboratorium.  
 
Du kan læse mere om Klinisk Biokemisk Afdeling på hjemmesiden www.bispebjerghospital.dk/kba 
 
Vores forventninger til dine kompetencer: 
 • Speciallæge i klinisk biokemi  
 • Erfaring med drift og udvikling af klinisk biokemiske analyser  
 • Erfaring med massespektrometri 
 • Erfaring med at arbejde i en ISO15189 akkrediteret afdeling  
 • Interesse for undervisning og rådgivning af yngre læger og tværfagligt 
 • Ph.d. eller tilsvarende forskningskvalifikationer 
 • Gode samarbejdsevner såvel internt som eksternt 
 • Gode kommunikationsevner såvel internt som eksternt  
Stillingen er vagtfri. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomsten for overlæger indgået mellem Foreningen af Speciallæger og Regionernes lønnings- og takstnævn. 
 
Motiveret ansøgning inklusiv CV, videnskabelig publikationsliste og speciallægeautorisation sendes senest den 15. juli 2019 kl. 12.00 via linket her på siden. Ansøgningen skal bygges op omkring speciallægens 7 lægeroller/kompetenceområder.  
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, klinisk forskningslektor, PhD., dr. med. Jens Hannibal på telefon 51 54 01 69 eller e-mail jens.hannibal@regionh.dk