Jobbet "Klinisk Immunologisk afdeling, Vævstypelaboratoriet, Rigshospitalet søger en bioanalytiker til 6 måneders vikariat snarest muligt" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Vi er et højt specialiseret område med internationale samarbejdspartenere samt international akkreditering. 
 
Vi varetager opgaver inden for organtransplantation og stamcelletransplantation med henblik på diagnostiske undersøgelse før transplantationer, familieudredning, international donorsøgning, monitorering efter transplantation, gendiagnostik på forskellige patientgrupper og knoglemarvsregister. Derudover diagnostik og monitorering af behandling på patienter med leukæmi/maligne blodsygdomme samt patienter med immundefekter, herunder HIV og autoimmune sygdomme. 
 
Området for Diagnostisk immunologi 
Enheden består af 15 bioanalytikere og 2 afdelingsbioanalytikere samt akademisk personale. Stillingen er tilknyttet Immundefekt og Autoimmun-enheden, hvor stort fokus vil være på de flowcytometriske analyser. 
 
Dine opgaver kunne blive: 
 • Modtagelse og registrering af prøver 
 • Isolering og frysning af celler 
 • Præparering af blod/knoglemarv 
 • Flowcytometrisk vurdering af cellepopulationer 
 • Cellestimulerings assays 
 • Elisa-baseret måling af komplementproteiner og komplementaktivering 
 • Analysering af auto-antistoffer på større analyserobot 
 • Immunofluorescens mikroskopering 
Hvem er du? 
 • Du skal være uddannet bioanalytiker 
 • Du ser forskelligheder som en styrke 
 • Du ser forandringer som en udfordring 
 • Du er engageret og god til at arbejde i team 
 • Du har et godt humør 
 • Du skal kunne indgå i et team, men også kunne arbejde selvstændig 
Stillingen vil være tilknyttet vagtforpligtelse samt fleksibilitet i forhold til hasteprøver.  
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsbioanalytiker Ann-Charlotte tlf. 35456774 mellem 10-14. 
 
Løn -og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område indgået mellem Regionernes lønnings- og takstnævn og Sundhedskartellet. 
 
Ansøgningsfrist mandag den 3. juni 2019. 
Ansøgning incl. CV, relevante oplysninger samt autorisationsbevis sendes vil linket i opslaget.