Jobbet "Ergoterapeut til Kognitivt Subspeciale, sengeafsnit S11, Regionshospitalet Hammel Neurocenter" er udløbet

Region Midtjylland

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Voldbyvej 15, 8450 Hammel

Dit næste skridt
En fast stilling som ergoterapeut, ved Hospitalsenhed Midt, Kognitivt Subspeciale, sengeafsnit S11 Regionshospitalet Hammel Neurocenter, er ledig til besættelse pr. 1. august 2019.
 
Der er tale om en fast stilling på 32 timer pr. uge.
Arbejdstiden er fordelt på dag, aften og weekend.
 
Om stillingen
Du er ergoterapeut og ….
  • Du har gerne erfaring indenfor neurologi og neurorehabilitering
  • Du har respekt for andres faglighed og kan indgå i et sundt tværfagligt samarbejde
  • Du bidrager til et godt arbejdsmiljø
  • Du trives på en dynamisk arbejdsplads hvor der løbende sker justering og udvikling i forhold til patientopgaven
  • Du har gerne kendskab til, og erfaring med neuropædagogik
  • Du har gerne erfaring med pårørende samarbejde
  • Du har gode kompetencer indenfor det ergoterapeutiske felt, men også gode kommunikative og relationelle kompetencer
 Som ergoterapeut i Kognitivt Subspeciale vil du arbejde indenfor krops- aktivitets- og deltagelsesniveau. Patientgruppen rummer patienter med komplekse mentale og kognitive problemstillinger, og kræver derfor høj grad af kreativitet til dine ergoterapeutiske interventioner i patientens neurorehabilitering.
 
Fagligheden er naturligvis i højsæde, samtidig med at vi vægter et godt arbejdsmiljø. Vi tilskynder hinanden til løbende at reflektere over egen praksis, hvilket bidrager til at styrke den faglige udvikling.

Der kan rekvireres stillingsbeskrivelse her.
 
Om S11
På S11 foregår rehabiliteringen dels gennem grupperehabilitering, hverdagsrehabilitering og som noget forholdsvis nyt – hjemmerehabilitering, samtidig med at den individuelle rehabilitering vægtes hvor det er særligt nødvendigt, bla med fokus på intensitet i forløbet. Der er 18 patientforløb på S11 i alt.
 
Om afdelingen/centret
Regionshospitalet Hammel Neurocenter er Vestdansk Center for den højtspecialiserede neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskadede. Det betyder, at vi besidder den højeste ekspertise inden for neurorehabilitering og modtager svært hjerneskadede patienter fra hele Vestdanmark, dvs. Jylland og Fyn. Neurorehabiliteringen er organiseret i fire højtspecialiserede fagområder: Tidlig Neurorehabilitering, Sensomotorisk Rehabilitering, Rehabilitering af mentale funktioner samt rehabilitering af børn og unge. Til alle fagområder er tilknyttet en klinik.

Fagområdet for Mentale funktioner behandler overvejende patienter med kognitive, emotionelle, motivations- og adfærdsmæssige funktionsforstyrrelser, som er en direkte eller indirekte følge af hjerneskaden. Derudover har en del patienter tillige sensomotoriske problemstillinger. Neuropsykologien og neuropædagogikken har en særlig rolle i rehabiliteringen.

Vi arbejder i tværfaglige interdisciplinære teams omkring den enkelte patient. Det primære team består af fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt behandlingsansvarlig læge. Teamet suppleres med talepædagoger, neuropsykologer, socialrådgivere og diætister.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, sengeafsnit 11, Hammel Neurocenter.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Ledende Ergoterapeut Helle Dybkjær, afsnit S11 på mobil 21446383 eller på mail hesalo@rm.dk
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest 13.6.19
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 27.6.19

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.