Jobbet "Jordemoder til Fødegang og Akutmodtagelse for Gravide" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt

Jordemoder gennem hele livet - Er du vores nye kollega i Nord?

En fødeafdeling med høj faglighed og et stærkt kollegialt fællesskab

Vi søger:

Jordemødre til et antal faste stillinger pr. 1. august 2019 eller hurtigst muligt derefter.

Fødeafdelingen på Nordsjællands Hospital – Hillerød er gennem de sidste år vokset og varetager nu ca. 4100 fødsler årligt.

Vi søger jordemødre både til Fødegang og Akut Modtagelse for Gravide, hvor man som ansat har mulighed for at vælge én af afdelingerne som primær arbejdsplads.

Hos os vil du blive en del af:

 • En afdeling med dygtige, engagerede medarbejdere og høj faglig standard
 • En arbejdsplads med godt samarbejde både mono- og tværfagligt via faglig åbenhed, hvor vi er stolte af vores obstetrik og jordemoderfaglighed
 • En arbejdsplads med afdelingsjordemødre i alle vagtlag - alle ugens syv dage
 • En arbejdsplads med fokus på at skabe et godt uddannelsesmiljø – og med de uddannelsesansvarlige jordemødre tæt på klinikken

Vi har konstant fokus på arbejdsmiljøet:

 • Vi vægter at tage hånd om hinanden
 • Vi har et vagtteam, som sikrer dækning af vagtberedskabet 24/7, som er behjælpelig med medarbejderenes skemamæssige ønsker mv.
 • Vi har fokus på at få arbejdsliv og privatliv til at gå op i en højere enhed med fokus på fleksible løsninger, som tilpasses den enkeltes behov
 • Du har mulighed for at arbejde hver 3. weekend – 8/12 timers team, hvor man selv tilrettelægger sine arbejdsweekender
 • Fuldtidsansættelse med mulighed for afspadsering af tillæg
 • Vi tilbyder supervision for nyuddannede
 • Vi har mentorordning til nyuddannede jordemødre
 • Vi er en social arbejdsplads hvor jordemødre, assistenter og læger altid er klar på sociale arrangementer bl.a. gennem nylig oprettet personaleforening

Vi har fokus på faglighed og nytænkning i patientforløb:

 • Hjemmebarsel – Ambulant tilbud til alle barslende
 • Fagcafe med undervisning og faglige diskussioner
 • Opstart af telemedicin for svangre-patienter
 • Faglige forskningsprojekter: ”Tryg igangsættelse”, Condisox (S-drop anvendelse under fødsel), Fitmum, MammaAct m.m.
 • Regional hjemmefødselsordning fra d. 1/9 2019
 • In house fødeklinik med forventet åbning d. 1/7 2019

Vi kan tilbyde arbejde indenfor følgende funktioner:

 • Akut Modtagelse for Gravide, der drager omsorg for både de akutte og indlagte gravide
 • Særlig funktion på Akut Modtagelse for Gravide, som varetager forløbet for de gravide hvis fødsel skal igangsættes
 • En fødeafdeling som modtager de fødende direkte, så vurdering og plan fra start lægges af jordemødre på fødegangen
 • En udekørende funktion som varetager hjemmebesøg hos alle kvinder, der har født ambulant
 • En barselsjordemoderfunktion, hvor et team af jordemødre varetager efterfødselskonsultation med de nybagte forældre, samt efterfødselssamtaler
 • Den regionale hjemmefødselsordning
 • Et fast team af jordemødre, der i samarbejde med læger og sygeplejersker varetager de elektive sectio'er
 • Jordemoderkonsultationer fordelt fire forskellige steder i vores optagerområde
 • Fødselsforberedelse på både dansk og engelsk

Vi lægger vægt på, at alle jordemødre ansat på Nordsjællands Hospital – Hillerød er indstillet på at varetage flere dele af de jordemoderfaglige opgaver.

Der kan indgå både rådighedsvagter som 1/2 døgnvagter og 12-timers vagter som en del af dit skema.

I hjemmefødselsordningen vil der indgå døgnvagter.

Kvalifikationer:

Nordisk autorisation som jordemoder.

Ansøgningsfrist: d. 21/6 2019 kl. 12.00

Samtaler forventes afholdt: d. 27/6 2019

Yderligere oplysninger:

Fås ved henvendelse til:

Vicechefjordemoder Susanne Nedergaard Mikkelsen, tlf. 48 29 64 63

Vicechefjordemoder Gitte Ulriksen, tlf. 48 29 58 59

Ansøgning sendes via nedenstående link.