Jobbet "Jordemødre til Svangregangen på Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt

Obstetrisk Klinik - Juliane Marie Centret

Rigshospitalet varetager 25 % af Region Hovedstadens fødsler, hvilket svarer til ca. 5500 fødsler om året. Udover vores andel af ukomplicerede fødsler, varetager Rigshospitalet en række højtspecialiserede funktioner, herunder gravide med diabetes, gravide med hjertesygdom, blodtype immuniserede samt fødsler af meget for tidligt fødte børn. Organisatorisk er fødeområdet opdelt i ti svangresenge, akutmodtagelse, et igangsættelsesafsnit og ni fødestuer samt en nyetableret fødeklinik med 2 fødestuer.

Vi har et tæt samarbejde med Neonatalklinikken på Rigshospitalet.

Afdelingen har forsknings- og uddannelsesmæssige forpligtigelser og interesse.

Vi søger et antal jordemødre på 32-37 timer/ uge til vores svangreafdeling.

Svangreafsnittet består af ti senge til indlagte svangre, samt varierende antal hjemmemonitorerede gravide. Afsnittet er en højt specialiseret afdeling hvor de indlagte gravide primært har truende for tidlig fødsel, PPROM, maternel sygdom og/eller sygdom hos fosteret. Desuden varetager vi behandling af patienter før og efter tidlige føtalmedicinske indgreb, samt andre ambulante behandlinger. Fremadrettet vil hjemmemonitorering udgøre en væsentlig del af arbejdet på svangregangen.

Som jordemoder på svangregangen arbejder du i skiftende vagter og varetager plejen og behandling af ambulante, indlagte og hjemmemonitorerede patienter.

I afsnittet er ansat jordemødre og en sygeplejerske. Vi vægter det tværfaglige samarbejde højt både blandt plejepersonalet men også med øvrige samarbejdspartnere.

Vi søger en jordemoder der har:

  • Interesse for og gerne kendskab til svangreområdet
  • Lyst til at være med til at sikre fagligt højt niveau også på travle dage
  • Evne til at bevare overblikket og ikke er bange for at tage ansvar
  • Lyst til at arbejde tværfagligt og bidrage til en positiv arbejdskultur og godt kollegialt sammenhold
  • Gode kommunikative evner både med indlagte, deres familier og kolleger
  • Lyst til at arbejde i en til tider travl afdeling

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

Ansøgningsfrist den 20/6-2019 kl. 23.59. Samtaler den 26/6-2019.

Søg stillingerne via linket.

Du kan få yderligere information om stillingen hos vicechefjordemoder Marie Juhl Jørgensen, tlf. 35 45 85 14, mail: Marie.elisabeth.juhl.joergensen.01@regionh.dk.

Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.

Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.