Jobbet "Holmstrupgård, afd. Folden søger pr. 01.08.19 en miljømedarbejder med psykologfaglige kompetencer til en 2-årig projektstilling, stillingen er 35 timer ugentligt. Er du interesseret i socialpsykiatri? Så er det måske lige præcis dig, vi står og mangler!" er udløbet

Region Midtjylland

Holmstrupgård Daghuset Enggården

Nygårdsvej 29, Holme, 8270 Højbjerg

Dit næste skridt
Holmstrupgård er et socialpsykiatrisk dag- og døgntilbud til unge i alderen 14-23 år med psykiatriske vanskeligheder. Vi tilbyder en helhedsorienteret pædagogisk og miljøterapeutisk behandling.

Afdelingen:
Folden er en ambulant behandlingsindsats til unge i alderen 14-17, der har isolations- og skolevægringsvanskeligheder. Folden tilbyder et særligt tilrettelagt behandlings- og aktivitetstilbud, hvor såvel de behandlingsmæssige som de skolefaglige udfordringer tilgodeses. Forløbet er af minimum
3-måneders varighed. Indsatsen varetages af et udkørende team og er baseret på behandling i hjemmet. Dette med henblik på gradvis indslusning til anden behandlingsindsats. Ligeledes kan der være tale om støtte til at fastholde den unge i eksisterende behandlingstilbud.

Vi mener, at trivsel for både unge og ansatte er betinget af en høj faglighed, og at det er i sammenspillet mellem disse ting, at en positiv udvikling kan finde sted. Vi baserer vores arbejde på en miljøterapeutisk tænkning, som søger at balancere rammer og relation ligeligt.


Du kan læse mere om Holmstrupgård og afdeling Folden på vores hjemmeside: www.holmstrupgaard.rm.dk
Vi forventer, at du har læst på hjemmesiden, og gjort dig overvejelser om praksis.
Vi tilbyder:
 • Arbejde med unge mennesker, der trives med struktur, stabilitet og autenticitet
 • At du bliver en del af en større organisation, hvor der er plads til at afprøve dine dristige pædagogiske tiltag, der tager meningsfyldt afsæt i målgruppen
 • Løbende fokus på din faglige udvikling, i form af efteruddannelse, kursus og fokus på at implementere teori og praksis
 • Supervision, sparring, behandlingskonferencer og personalemøder med fokus på at kvalificere praksis
 • En veletableret organisation, hvor robusthed er et fælles anliggende
 • En ledelse, der er tæt på og tilgængelig
 • En aktiv personaleforening


Vi ansætter dig, som 
 • Har en relevant uddannelse, og erfaring med selvstændigt arbejde i hjemmet med unge og familier.
 • Har viden og erfaring med arbejdet med unge med isolations- og skolevægringsproblematikker
 • Har erfaring med unge med psykiatriske vanskeligheder, og enten i samtale eller gennem erfaring kan vise, at du kan omsætte dette til praksis
 • Har drivkraften til at være motivator, og kan være udholdende, når de unge ikke kan
 • Er loyal overfor den aftalte struktur og praksis
 • Er empatisk, rummelig og søger at forstå den unges perspektiv
 • Arbejder professionelt med personlig autenticitet
 • Kan arbejde struktureret med videns opsamling og beskrivelser af behandlingsindsatsen
 • Har erfaring med brugen af IT og har kørekort til personbil


Jobbeskrivelse:
Hverdagen består i at understøtte de unge i at få en dagsstruktur, samt medvirke til at skabe en positiv udvikling.  Du vil blive fast kontaktperson for tre unge, og være del af et samlet team omkring hele ungegruppen. Særlige ansvarsområder omkring kontaktunge er bl.a. ugesamtaler, forældrekontakt, samt fortløbende arbejde med at evaluere og udvikle strukturer og statusbeskrivelser i samarbejde med den unge. Desuden skal du bidrage til kvalificering af det skriftlige materiale, som udarbejdes ifm. behandlingsforløbene.  Arbejdstiden er primært i dagtimerne.


Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Pernille Daugbjerg Nielsen tlf. 78 47 87 71 eller peinie@rm.dk.

Ansøgningsfrist søndag d. 16.06.19. Samtaler forventes afholdt tirsdag d. 25.06.19.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.