Jobbet "Afdelingslæge til sengeafsnit BU1, Børne- og Ungdomspsykiatrien, Klinik Psykiatri Syd, Aalborg Universitetshospital" er udløbet

Region Nordjylland

Klinik Psykiatri Syd

Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Psykiatrien -  Klinik Psykiatri Syd, Børne- og Ungdomspsykiatrien søger en afdelingslæge til sengeafsnit BU1. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. september 2019. Afdelingslægestillingen er med ansættelse i sengeafsnittet BU1, blandt andet med specielt fokus på spiseforstyrrede patienter.

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland hører organisatorisk under Klinik Psykiatri Syd og er i en spændende udviklingsperiode, hvor der er fokus på både faglig og organisatorisk udvikling.

Børne- og Ungdomspsykiatrien har et dag-/døgnafsnit BU1 og tre ambulatorier, Ambulatorium for Børne- og Ungdomspsykiatri, Enhed for Spiseforstyrrelser samt Ambulatorium for ADHD, der hver dækker et diagnostisk felt og alle aldre op til det fyldte 18 år. Dog dækker Enhed for Spiseforstyrrelse alle aldre, dvs. også voksne, og spreder sig over både et ambulatorium og sengepladser til såvel børn, unge som voksne.

Vores fokus er på faglighed, det gode patientforløb, øget patientinddragelse og et tæt samarbejde med primærsektoren. Vores mål er at udvikle en børne- og Ungdomspsykiatri, hvor medarbejderne trives, og hvor vi i fællesskab udvikler nye veje til at håndtere de udfordringer, vi står overfor. Hvis du brænder for dit speciale og er entusiastisk, ønsker vi, du skal være med til at sætte dit præg på denne udvikling. Vi håber, du har lyst til at være med.

Afdelingsledelsen i Børne- og Ungdomspsykiatrien består af den ledende overlæge, de tre ambulatorieledere samt afsnitsledende sygeplejerske. Derudover er der de fem behandlingsansvarlige overlæger med hver deres ansvarsområde, samt faggruppelederne, der sikrer koordinationen på tværs af ambulatorierne og sengeafsnit. Der er et selvstændigt børne- og ungdomspsykiatrisk team, der visiterer patienterne, der henvises, afholder afklarende samtaler og har en speciel opgave i samarbejdet med primærsektoren, hvilket vi prioriterer højt. Vi lægger stor vægt på uddannelse og læring i organisationen på tværs af faggrupper samt monofagligt. Vi har derfor øget antallet af uddannelsesansvarlige overlæger til to.

Dine arbejdsopgaver som afdelingslæge i BU1 vil først og fremmest bestå i udredning og behandlingsopgaver i såvel dag- som døgn afsnit, dog med specielt fokus på de spiseforstyrrede patienter. Dette vil foregå i tæt tværfagligt samarbejde med det øvrige personale i såvel dag- som døgnafsnit samt Enhed for Spiseforstyrrelser. Du vil sammen med den behandlingsansvarlige overlæge være ansvarlig for at sikre og videreudvikle det faglig niveau både i forhold til temaet, men også afdelingspersonalet. Du vil indgå i arbejdet med arbejdsorganisering, patient-flow, her kan et vigtigt område være at optimere BUP-forvagternes opgaver i Skadestuen samt samarbejdet med Skadestuen i det hele taget. Du vil sammen med den behandlingsansvarlige overlæge og afsnitsledende sygeplejerske have en vigtig funktion i forhold til at sikre en faglig udvikling i sengeafsnittet, herunder understøtte afdelingspersonalets arbejde gennem supervision, sparring, konferencer og undervisning. Som afdelingslæge vil du endvidere have et stort ansvar sammen med team og afdeling for at opretholde et vedvarende fokus på præventive indsatser i forhold til at minimere tvangsanvendelse over for patienterne.

For at bestride stillingen, har vi følgende ønsker til dig som ansøger:
 • Uddannet speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.
 • Fagligt engageret og motiveret til at videreudvikle dig.
 • Udviklingsorienteret, fleksibel og trives i et tværfagligt samarbejde.
 • Supervisions- og undervisningserfaring.
 • Erfaring med konsultativt og forebyggende arbejde.
 • Såfremt du ikke besidder samtlige ovennævnte kvalifikationer, har interesse for at udvikle disse med henblik på at opnå relevante kompetencer.
 • Indstillet på at arbejde konstruktivt og fagligt med brug af tvang.
Som klinik kan vi tilbyde dig:
 • En udviklingsorienteret, dynamisk klinik, der giver dig mulighed for og støtte til faglig- og personlig udvikling.
 • En klinik, der vægter kvalitet i såvel behandlingsarbejdet, som i samarbejdet internt og eksternt.
 • Gode kolleger og et godt arbejdsklima.
 • En række spændende udfordringer, og et inspirerende miljø at løse dem i.
 • Gode muligheder for at fortsætte eller påbegynde forskningsprojekter.
 • Gode muligheder for at fortsætte eller påbegynde psykoterapeutisk efteruddannelse.  
Der er en mødestruktur i klinikken som helhed, der bevidst støtter både monofaglig og tværfaglig udvikling. Sammen med klinikkens øvrige læger vil du indgå i lægeteamet, som sikrer koordinering af studenterundervisning, samt videre- og efteruddannelse for læger/speciallæger.

Klinikken generelt:
Du bliver en del af en klinik, hvor vi står for at skulle i gang med arbejdet omkring ”Patientens team”, for med en direkte fokuseret strategi at involvere patienten yderligere i sin behandling. Indtil nu har man mest arbejdet med dette i voksenpsykiatrien i Region Nordjylland.
 
Arbejdet i klinikken bygger på psykiatriens overordnerede værdier: Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme (ITOP). Vi arbejder derfor fokuseret på at styrke fagligheden, det tværfaglige samarbejde internt samt samarbejdet med primærsektoren eksternt. Et meget vigtigt punkt er at sikre hensigtsmæssig balance mellem opgaver og ressourcer, hvilket vil have et stort ledelsesmæssigt fokus.
 
Børne- og Ungdomspsykiatrien samarbejder tæt med en veletableret forskningsenhed, hvor der arbejdes med konkrete forskningsprojekter, international undervisning samt med at stimulere, styrke og synliggøre den børne- og ungdomspsykiatriske forskningsindsats. Der er her fokus på, at forskningen er kliniknær, og at den har relevans i den daglige kliniske praksis.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn i henhold til gældende overenskomst.
Forud for ansættelse i stillinger, hvor medarbejderen er i kontakt med børn og unge under 15 år, indhentes børneattest.

Der er røgfri arbejdstid i Psykiatrien i Region Nordjylland. Det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden – hverken inde eller ude.
 
Du kan læse mere om Psykiatrien og Klinik Psykiatri Syd på hjemmesiden www.psykiatri.rn.dk.

Ansøgning
Motiveret ansøgning vedlægges relevante bilag, fx autorisationsbeviser, CV, dokumentation fra dine tidligere ansættelser, anbefalinger, efteruddannelse o.a.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte behandlingsansvarlig overlæge i BU1, Efthalia Korkoli tlf. 29 74 06 98, mail: e.korkoli@rn.dk eller klinikchef Carsten Møller Beck, tlf. 97 64 36 04, e-mail: c.beck@rn.dk.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 33.