Jobbet "Afdelingsleder til Højskolebakken – højt specialiserede afdelinger i Specialområde Autisme" er udløbet

Region Midtjylland

SAU Højskolebakken Skals

Højskolebakken 23, 8832 Skals

Dit næste skridt
Er du optaget af at gøre en forskel for mennesker med autisme - og har du lyst til, i tæt samarbejde med  fagligt dygtige medarbejdere og områdeledelsen, at sikre udvikling og fremdrift på Højskolebakken?

Holder du blikket fast på målet, og smitter du andre med din ro og dit overskud – også når bølgerne går højt? Og kan du lide at balancere mellem dit lokale råderum som leder og dét at være del af et specialområde, som sætter den overordnede retning?

Så vil vi gerne se en ansøgning fra dig.

Det kan vi tilbyde
 • Et specialområde, hvor vi prioriterer ledelse og har fokus på at bevare og udvikle en høj autismefaglighed 
 • At blive en del af et socialområde, som ønsker at være med til at gøre en forskel på 'den socialpolitiske scene'
 • Et tæt samarbejde og sparring med lederteamet; stedfortrædende leder og to daglige ledere på afdelingerne
 • En arbejdsplads, hvor kulturen er båret af nysgerrighed, viden, lyst og vilje
 • Et job hvor du er med til at sætte retning og aftryk - og samtidig bliver del af et stærkt fagligt fællesskab sammen med 20 andre afdelingsledere

Den ideelle lederprofil til stillingen
Du skal kunne balancere mellem kravet om udvikling og forandring, samt vigtigheden af at holde fokus på driften og kvaliteten af denne.
Din personlighed er en af dine styrker.
Tydelighed og troværdighed er en del af dit DNA - som sammen med din oprigtige interesse i dine medarbejdere, gør det nemt at få følgeskab
 • Har du viden om psykiatri og/eller autisme, vil det blive betragtet som et plus.
 • Du har ledelseserfaring – og gerne en formel lederuddannelse

Om dig
 • Du skal som udgangspunkt se det spændende i kerneopgaven- at skabe udvikling og forandring hos borgere, der er udfordret at flere diagnoser
 • Du er stærk i at skabe relationer og trives i samarbejde med en lang række parter - som fx. (rets)psykiatri, Kriminalforsorgen, Jobcenter og tilsyn – så du skal i høj grad mestre samarbejdets kunst
 • Du kan agere i og se muligheder i at være en del af en stor organisation samt se og udnytte sammenhængskraften
 • Du har fokus på at skabe de rette rammer for et godt og trygt arbejdsmiljø
Som person er du en dygtig sparringspartner, der lytter til dine medarbejdere og samarbejdspartnere. På baggrund af deres input træffer du den bedste beslutning, og du kan derfor argumentere for dine valg – også hvis alle ikke er enige.

Stillingens indhold
Du skal sikre afdelingens daglige drift, herunder faglighed, økonomi og personaleledelse.
Du brænder for det organisatoriske og strategiske, og har lyst til at arbejde med udvikling af afdelingen med udgangspunkt i dine kompetencer og vores værdier.

Hvem er vi
Specialområde Autisme er Regions Midtjyllands specialiserede tilbud til voksne med autisme. Vores kerneopgave er at tilbyde og videreudvikle de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme.

Højskolebakken er et døgntilbud målrettet normalt og velbegavede mennesker med en diagnose indenfor autismespektret med yderligere komorbiditet som psykiatriske diagnoser og misbrugsproblematikker kombineret med problemskabende adfærd.
De fleste borgere har en behandlingsdom.
En stor del af det pædagogiske arbejde foregår som 1:1 støtte, der betyder, at tilbuddet ikke fungerer som et bofællesskab.

Få mere at vide
Du kan læse mere om os på www.sau.rm.dk, og har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdechef Lars Aarup Jensen på 29 42 05 45 eller områdeleder Vivian Elkjær på 24 64 33 02.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst og aftaler om Ny Løn.

Vær opmærksom på, at vi indkalder til samtale den 17. juni og afholder 1. samtale den 18. juni (formiddag).Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.