Jobbet "Psykolog til projekt RoSa, Psykiatrien Vest, Psykiatrisygehuset i Slagelse" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 6, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

 

Psykolog til botilbudsteam i samarbejdsprojektet "RoSa – Relationer og Samarbejde på tværs". RoSa er er tværsektorielt projekt mellem Psykiatrien Vest og kommunale botilbud.

Vil du indgå i et projekt, der har til formål at styrke det tværsektorielle samarbejde og sikre borgere på kommunale botilbud mere stabile og sammenhængende forløb?

Vi søger en recovery-orienteret psykolog, der er fleksibel, har gode samarbejdsevner og flair for at arbejde på tværs af fag- og sektorgrænser. Du skal forholde dig analytisk og refleksivt til ofte komplekse forløb hos borgere på kommunale botilbud.

I et samarbejde mellem Psykiatrien Vest og Slagelse Kommune har projekt RoSa udviklet og afprøvet en generisk samarbejdsmodel, som nu udbredes til de fem øvrige kommuner i optageområdet. Samarbejdsmodellen centrerer sig om forløb med koordinerende indsatsplan, brug af virtuelle møder og et udgående botilbudsteam. Botilbudsteamet, som du vil blive en del af, udgøres i øjeblikket af to psykiatriske sygeplejersker og to peer-medarbejdere.

Du får en praksisnær tilknytning til såvel psykiatrien som de kommunale botilbud. Du forankres sammen med projektteamet i staben i Psykiatrien Vest, og herfra vil du tilgå borgerne under indlæggelse og på botilbuddene.

Indholdet og arbejdsopgaverne i botilbudsteamet vil du selv være med til at præge. Vi forestiller os, at du vil kunne bidrage med at afdække, hvad der er udarbejdet af materiale om den enkelte borger (fx kaste lys over særlig vigtig viden fra journaler, funktionsudredninger, kognitive tests etc.). I forlængelse heraf forestiller vi os, at du vil kunne fungere som en dygtig ”oversætter” ift. at gøre brug af denne viden i daglig praksis. Oversættelsesarbejdet er rettet mod såvel borgerne som de fagpersoner, der er omkring borgerne.

Desuden forestiller vi os, at du i motivations- og afdækningssamtalerne med borgerne vil have et særligt fokus på traumatiske livsbegivenheder – i bred forstand, jf. ’Trauma Informed Care’. Dermed kan du bidrage med at tilføre det aktuelle samarbejde med og omkring borgerne et traumeinformeret perspektiv.

Udover at være en del af botilbudsteamet, vil du bidrage til projektets øvrige initiativer, bl.a. indsatsen Fælles skolebænk for kommunale og regionale medarbejdere. Du vil have løbende sparring med botilbudsteamet og jævnlig sparring med andre psykologer i Psykiatrien Vest samt mulighed for supervision.


Du skal

 • Være uddannet psykolog, gerne nyuddannet eller med nogle års erfaring
 • Have en recovery-orienteret tilgang og som det naturligste sætte borgeren og dennes håb og muligheder i centrum
 • Være fagligt velfunderet og besidde menneskelige egenskaber, der sikrer et tæt og tillidsfuldt samarbejde med og omkring borgerne
 • Være nysgerrig på nye samarbejdsformer og kunne begå dig på tværs af kommuner, region og faggrupper
 • Være selvtilrettelæggende og initiativrig ift. at sikre et overblik over eksisterende materiale og udredninger
 • Have erfaring med projektarbejde, være en team-player og trives i et miljø hvor vi i projektgruppen bruger hinanden til løbende sparring

Vi tilbyder dig
 

 • At være en del af en spændende proces med at sikre borgere på kommunale botilbud stabile og sammenhængende forløb og bidrage til implementeringen af en praksisnær samarbejdsmodel mellem Psykiatrien Vest og de kommunale botilbud i optageområdet
 • Indgående kendskab til praksis på kommunale botilbud og regional behandlingspsykiatri og det tværsektorielle samarbejde omkring målgruppen
 • Tæt sparring med sygeplejersker og peer-medarbejdere i RoSa’s projektgruppe
 • At indgå i psykologgruppen i Psykiatrien Vest samt mulighed for supervision
 • En arbejdsplads med engagerede kollegaer
 • Gode muligheder for indflydelse på egne opgaver, og rig mulighed for at påvirke teamets arbejde med gode ideer
 • En fuldtidsstilling, der er tidsbegrænset i et år, og med mulighed for forlængelse indtil projektafslutning i december 2020

Løn og ansættelser sker i henhold til gældende overenskomst. Ved alle nyansættelser i Psykiatrien, Region Sjælland indhentes offentlig straffeattest (§22-attest).

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte projektleder Benjamin Lind Kjersgaard eller projektmedarbejder Esben Sandvik Tønder.

Mere information om samarbejdsmodellen og projektet, inkl. RoSa’s film og podcasts, kan findes på: www.regionsjaelland.dk/rosa

Er du interesseret, så send en motiveret ansøgning samt cv. Forventet ansættelse 01.08.19 eller snarest derefter. Samtaler afholdes i uge 28.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.