Jobbet "Psykolog til 2-årigt vikariat i Ambulatorium for Unge med Skizofreni (OPUS)" er udløbet

Region Nordjylland

Ambulatorium for Unge med Skizofreni, OPUS

Brandevej 5, 9220 Aalborg Øst

Dit næste skridt
Aalborg Universitetshospital – Psykiatrien, Klinik Psykiatri Syd opslår 2-årigt psykologvikariat i OPUS (Ambulatorium for Unge med Skizofreni)

OPUS er et 2-årigt ambulant tilbud til regionens borgere mellem 18-35 år med nydiagnosticeret skizofreni. Behandlingen er assertiv og en del af behandlingen kan foregå i patientens hjem eller nærmiljø. Samarbejdet med patienten og pårørende vægtes højt. Centralt for OPUS er primærbehandler-funktionen, hvor patienten tilknyttes en fast behandler over hele forløbet. Derudover tilbydes forskellige gruppeforløb, løbende lægelig opfølgning og samarbejde med primærsektoren. OPUS-Nordjyllands har ca. 100-120 patienter tilknyttet af gangen, og den tværfaglige personalegruppe arbejder efter kognitive metoder.
Personalet består af overlæge, sygeplejersker, specialpsykologer/psykologer, ergoterapeuter og lægesekretærer. Der er desuden samarbejde med socialrådgivere, fysioterapeuter og musikterapeut.

Arbejdsopgaver er bl.a.: 
 • Varetagelse af ambulante behandlingsforløb som primærbehandler
 • Hjemmebesøg og opsøgende indsats
 • Kognitive udredninger
 • Gruppeforløb
 • Pårørende arbejde
 • Psykopatologisk udredning i mindre omfang
Vi søger psykolog, der:
 • Har erfaring med psykiatri, gerne i forhold til tidlig intervention og assertiv tilgang
 • Indgår i arbejdet med interesse, nærvær og respekt i forhold til mennesker med psykiske lidelser
 • Kan skabe og vedligeholde behandlingsalliance
 • Er fleksibel i opgaveløsning med øje for det enkelte menneske
 • Selvstændig – men samtidig med flair for samarbejde.
 • Har stort fagligt engagement
 • Har gode eksekutive funktioner
 • Kørekort (nødvendigt grundet hjemmebesøg)
 Vi tilbyder:
 • Intensivt og specialiseret arbejde i tværfagligt team for unge voksne med skizofreni
 • Fælles supervision i OPUS og monofaglig supervision efter behov og aftale
 • Fagligt engagerende kollegaer og en behagelig omgangstone
 • Mulighed for at medvirke i forskning
 • Tilknytning til den samlede psykologgruppe i Klinik Psykiatri Syd. 
Har ovenstående vakt din interesse, eller ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte ambulatorieleder/specialpsykolog Ditte Lammers Vernal, på e-mail: mail dhl@rn.dk eller på telefonnummer 22 72 69 69.

Psykiatrien i Region Nordjylland er i en spændende udvikling med fokus på faglig specialisering og øget ambulant behandling. Kvalitetsudvikling og forskning er centrale elementer ikke mindst på Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien.
 
Klinik Psykiatri Syd er en almenpsykiatrisk klinik med åbne samt intensive sengeafsnit, en psykiatrisk skadestue med modtagelse, retspsykiatri og en omfattende ambulant funktion.
Afdelingerne Akut Psykiatri, Affektiv Lidelse, Angst og personlighedspsykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrien og Retspsykiatrien er samlet på Mølleparkvej i Aalborg sammen med Klinikledelsen og mange af klinikkens funktioner. Afdelingen for Psykoser, inklusive OPUS, har til huse på Brandevej i Aalborg Øst.

 Praktiske oplysninger:
Det er Region Nordjyllands politik, at alle stillinger opslås som fuldtidsstillinger. Såfremt den valgte ansøger ønsker en anden ansættelsesbrøk, kan det aftales.
 
Røgfrit i Psykiatrien i Region Nordjylland: det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden – hverken inde eller ude.

 Der indhentes straffeattest i henhold til Region Nordjyllands politik.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Du kan læse mere om Psykiatrien og Klinik Psykiatri Syd på hjemmesiden www.psykiatri.rn.dk.
 
Ansættelse: 1. august 2019 eller snarest derefter 
Ansøgningsfrist: 20. juni 2019
 
Samtaler forventes afholdt tirsdag den 25. juni 2019