Jobbet "Ergoterapeut til det akutte speciale søges " er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa

Dit næste skridt

Ergo- og fysioterapien ved Sygehus Sønderjylland søger en fagligt engageret ergoterapeut, som kan arbejde selvstændigt og bevare overblikket i en omskiftelig hverdag. Du skal have lyst til en tværfaglig, alsidig og faglig udfordrende opgave i vores Fælles Akutmodtagelse i Aabenraa.

Som ergoterapeut i Fælles Akutmodtagelsen vil du i tæt samarbejde med dine tværfaglige kollegaer skulle vurdere og behandle mennesker med ortopædkirurgiske, kirurgiske, geriatriske eller medicinske sygdomme i den akutte fase. Du vil i arbejdet skulle have fokus på at bidrage med din faglighed i forhold til det, som skaber værdi, flow og tryghed i patientforløbet.

Med afsæt i ICF har den terapeutiske vurdering og indsats især fokus på aktiviteter og kroppens funktioner ud fra både patientens helbredstilstand, men også med afsæt i personens ressourcer og omgivelser. Din primære opgave vil være at foretage vurderinger af funktionsevnen i de korte og akutte indlæggelsesforløb, hvor fokus er, at identificere ressourcer og funktionsevnenedsættelser hos patienten både i forhold til det fysiske og kognitive. Herudover skal du udrede, behandle og følge op på patienter med en dysfagi problematik. Dertil kommer at kunne foretage mobiliseringer og vurdere behovet for behandlingsredskaber, udarbejde genoptræningsplaner og sikre den gode overlevering af forløbet til sygehusets øvrige afdelinger eller hjemmet.

Det vil være en fordel, hvis du har en bred faglig erfaring og har kendskab til de korte forløb på et akut sygehus. Du skal være parat til at dygtiggøre dig samt deltage i udviklingen af den terapeutiske indsats inden for akutområdet.

Du vil i Ergo- og fysioterapien blive en del af et tæt kollegialt sammenhold, som værdsætter faglig sparring, humor og forskellighed, som vigtig drivkraft.

Stillingen er på 35 timer og løber fra 1. august 2019. Du vil skulle arbejde på hverdage og enkelte søn- og helligdage. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst .

Stillingsbeskrivelse kan rekvireres ved henvendelse til Ergo- og fysioterapien på 7997 6163. Hør gerne mere hos chefterapeut Pernille L. Kjær eller René B. Jørgensen, 7997 6136.

Send din ansøgning med cv, så vi har den senest lørdag den 22.6. Vi afholder ansættelsessamtaler tirsdag den 25.6. om eftermiddagen.