Jobbet "Sygeplejersker/bioanalytikere til Blodbanken" er udløbet

Region Midtjylland

Blodbank og Immunologi

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Blodbank og Immunologi, Aarhus Universitetshospital søger dynamiske og initiativrige sygeplejersker/bioanalytikere til  Blodbanken.

Til Blodbanken søger vi nye kolleger
Sygeplejersker/bioanalytikere til faste stillinger eller vikariater på 32 – 36 timer pr. uge. Stillingerne skal besættes til den 1. september 2019. Vikariaterne udløber 31. december 2020 (Funktion i Donortapning og Blodbanksekspedition).

Sygeplejersker til faste stillinger eller vikariater på 32 – 36 timer pr. uge. Stillingerne skal besættes til den 1. september 2019. Vikariaterne udløber 31. december 2020 (Funktion i Donortapning og Afereseklinik).

Sygeplejersker/bioanalytikere til vikariater på 32 – 36 timer fra 1. september 2020 til 31. august 2020 (Funktion i Donortapning).

Arbejdstiderne ligger i tidsrummet fra 07.30 – 20.00 på hverdage. Der vil efter oplæring være weekendvagt ca. hver 8. weekend samt enkelte helligdagsvagter.

Vi søger kolleger
 • med gode samarbejdsevner
 • der er åbne og har en positiv indstilling til arbejdet
 • der er udviklingsorienterede og klar til at tage ansvar for egen faglig udvikling
 • der aktivt og med engagement bidrager til det gode arbejds- og læringsmiljø
 • der har overblik og kan arbejde fleksibelt i forskellige arbejdsområder
 • der kan bevare overblikket i pressede situationer og som er vant til at prioritere og planlægge opgaver
 • der ser en udfordring i korte donorforløb, og som har kommunikations- og omsorgsfærdigheder i relation til korttidskontakt
 • med interesse for instrumentel sygepleje og med flair for teknisk udstyr og apparatur
 • der er serviceorienterede og vil medvirke aktivt til et godt tværfagligt samarbejde i hele organisationen
 • gerne med blodbankserfaring

Du får
 • positive og kompetente kolleger i et godt arbejdsmiljø
 • oplæring efter et oplærings- og introduktionsprogram samt mesterlæreprincippet
 • et arbejde der er spændende, afvekslende og udfordrende
 • god kollegial sparring og mulighed for faglig og personlig udvikling
 • mulighed for at præge udviklingen på blodbanksområdet

Om Blodbanken
I Blodbanken er vi 36 sygeplejersker/bioanalytikere. Vi foretager donortapninger og donorplasmafereser i tapperummet, samt udfører patientbehandlinger i Afereseklinikken.
I Blodbanksekspeditionen varetages lagerstyring, udlevering og distribution af blodkomponenter. Arbejdet i Blodbanken er tilrettelagt som en kombination af Donortapning og Afereseklinik eller Donortapning og Blodbanksekspedition.

Om Blodbank og Immunologi
Blodbank og Immunologi er Region Midtjyllands eneste afdeling med speciale indenfor klinisk immunologi. Blodbank og Immunologi omfatter transfusionsmedicin, transplantationsimmunologi og afereseklinik. Blodbank og Immunologi har landsdelsfunktion på en række områder. Afdelingen består udover Blodbanken og Afereseklinikken af 7 laboratorieafsnit samt en Blodbanksekspedition. 

Der er omkring 150 ansatte i afdelingen. Afdelingsledelsen består af ledende overlæge og ledende bioanalytiker. Læs mere om afdelingen på www.kia.auh.dk  

Yderligere oplysninger
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Om stillingen fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Dorte Bøgeskov på 7845 5241, afdelingssygeplejerske Pia Brøgger Thomassen  på 2490 8916 eller tillidsrepræsentant Heidi Bæk Iversen på 2477 8158.

Notér venligst hvilken stillingskombination du søger, det foretrukne timeantal samt hvilken af nedenstående datoer du kan komme til samtale.

Ansøgningsfrist den 3. juli 2019. Ansættelsessamtaler finder sted den 10. juli  2019 eller 24. juli 2019.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.