Jobbet "To laboranter / forskningsassistenter søges til KMEB, Endokrinologisk Afdeling M" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Odense, Danmark, 5000 Odense C

Dit næste skridt

 

Vi søger to laboranter eller forskningsassistenter med tiltrædelse snarest muligt. Ansættelsen er gældende for 2 år med mulighed for forlængelse.

KMEB (Klinik for Molekylær Endokrinologisk Behandling) er en forskningsgruppe, som blev oprettet i 2001 under afdeling M på Odense Universitetshospital. Der forskes hovedsageligt i humane, mesenkymale stamceller og deres potentiale for at differentiere til andre celletyper, så de derved kan anvendes til behandling af sygdomme som f.eks. diabetes og osteoporose. Laboratoriet har tilknytning til både SDU og OUH og bygger bro mellem laboratorie og klinisk forskning. Vi er cirka 20 personer i gruppen, heraf 1 laborant, resten er forskere og studerende. Vi har mange forskellige nationaliteter blandt vores forskere og studerende, og derfor tales der engelsk det meste af tiden.

Du vil være tilknyttet et forskningsprojekt og dit arbejde vil overordnet indebære:

 • Dyrkning af stamceller samt differentieringsforsøg af disse.
 • Molekylærbiologiske teknikker som f.eks. RNA-oprensning, cDNA-syntese og western blotting.
 • Analysemetoder som f.eks. PCR og Real Time PCR.
 • Histologiske analyser.
 • Til den ene stilling vil der være dyre-eksperimentelt arbejde som f.eks. operationer, scanninger og genotype-bestemmelse af genmodificerede mus.

Desuden vil du være en del af det faste team, som kører den daglige drift af laboratoriet, dvs. indkøb, vedligeholdelse af apparatur og opfyldning af lager og reagenser.

Vi ser gerne at du:

 • Er uddannet laborant eller bioanalytiker, eller har en relevant naturvidenskabelig kandidatgrad.
 • Har erfaring med celledyrkning.
 • Har erfaring med molekylærbiologiske teknikker.
 • Evt. har erfaring med dyreforsøg, primært mus.
 • Forstår og taler engelsk.
 • Er selvstændig, flexibel og omhyggelig.

Vi tilbyder en fuldtidsstilling i et spændende forskningsmiljø, som er i rivende udvikling. Du kan læse mere om gruppen på OUH´s hjemmeside http://www.ouh.dk/wm126478  

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte laborant Tina Nielsen på tlf. 65504958 eller på email: tlnielsen@health.sdu.dk

Send din ansøgning og dit CV til os enten på den ovenstående mail eller på nedenstående adresse (att. Tina Nielsen). Ansøgningsfristen er d. 22. juli 2019.

 

KMEB forskningslaboratorie

J. B. Winsløws Vej 25, 1. sal

5000 Odense C